یکشنبه 31 تیر 1397

فرصت بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر می‌شود و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.

شما نظر بدهید/ اولویت تامین برق با بخش خانگی است یا صنایع؟

انرژی - این روزها جدول زمان بندی قطع برق یکی از پربیننده ترین و پرمخاطب ترین اخبار رسانه هاست چرا که خاموشی به بخش خانگی پایتخت رسیده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد همواره اولویت در تامین برق ، در سال های گذشته، با بخش خانگی بود و این صنایع بودند باید جور کمبود را بر دوش می کشیدند.

ایران چقدر مستاجر دارد؟

مسکن - بررسی های آماری نشان می دهد در حدود یک چهارم خانوارهای ایرانی در واحدهای استیجاری زندگی می کنند.

آخرین مطالب