شنبه 30 تیر 1397

از حسادت‌های زنانه تا پیشنهادهای بی شرمانه!

این یک توصیه جدی به خانم‌های ورزشکار است.مکمل‌ها را درست مصرف کنند و هرگز تلاش نکنند که راه صدساله را در یک شب طی کنند.

بمب جهانبخش یکشنبه صدا می‌کند؟

فوتبال ملی - به نظر علیرضا جهانبخش قرار است با باشگاه برایتون انگلیس قرارداد امضا کند.

ماشین‌سازی جایگزین گسترش فولاد در لیگ برتر شد

لیگ برتر - باشگاه ماشین‌سازی تبریز در لیگ هجدهم جایگزین گسترش‌فولاد خواهد بود.

آخرین مطالب