چهارشنبه 4 مهر 1397

انتصار: نبرد دیپلماسی بین روحانی و ترامپ در حال وقوع است

نادر انتصار استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در رابطه با سخنرانی ترامپ و روحانی در سازمان ملل، آنرا یک نبرد دیپلماتیک بین المللی عنوان کرد.

شما نظر بدهید| ارزیابی‌تان از سخنرانی ترامپ و نطق روحانی چیست؟

دیپلماسی - مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل امسال شاهد دوئل و نطق آتشین دو رئیس‌جمهور بود؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر ایران تاخت و پس از آن روحانی خونسرد و آرام سیاست‌های غلط ترامپ را برشمرد.

رئیس جمهور جوان سخنرانی خود را با طعنه به راهبرد آمریکا در قبال ایران آغاز کرد

دیپلماسی - رئیس جمهور فرانسه سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل با مساله ایران و طعنه به راهبرد ترامپ آغاز کرد.

آخرین مطالب