چهارشنبه 24 مرداد 1397

حتی آلودگی کم هوا نیز باعث بیماری قلبی می‌شود

تحقیقات جدید نشان می‌دهد آلودگی کم هوا باعث تغییر در آناتومی قلب می‌شود.

چرا زنان بیشتر از مردان میگرن می‌گیرند؟

پزشکی - میگرن سردرد معمولی نیست بلکه بسیار دردناک بوده و اغلب با تهوع، تاری دید، حساسیت به بو، نور یا صدا همراه است.

استفاده از دوز خاصی از آرسنیک در درمان سرطان

پزشکی - دوز خاصی از آرسنیک می‌تواند در درمان سرطان مورداستفاده قرار گیرد.

آخرین مطالب