چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

فیلم | یک معمار: ساختمان‌های تهران را بساز و بفروش‌ها می‌سازند نه معماران/ امروز روز معمار است

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر و کارشناس معماری معتقد است ساختمان‌های تهران بدون نظر معماران و متخصصان این رشته ساخته می‌شود چون بساز و بفروش‌ها در پایتخت ساختمان‌سازی می کنند. او می‌گوید بنا به مصوبات شورای شهر در شهرداری مناطق مختلف، تمهیدی برای معماری اسلامی و ایرانی در تهران اندیشیده شده است.

شماتیک مخالفان «محسن‌ هاشمی» در شورا برای شهردار شدن

شهری - وضعیت فعالیت شورای شهر تهران باعث شده در کمتر از یک سال از شروع به کار آن ، خط‌کشی‌های سیاسی در شورای شهر و سیاسی‌کاری‌ها عیان شود و اصلاحطلبان دوباره در معرض تکرار تجربه شورای شهر اول باشند.

علیخانی در واکنش به حذف نام محسن هاشمی در گزینه‌های نهایی شهرداری: رأی شورا حزبی بود

شهری - محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران، لیست هفت نفره گزینه‌های شورای شهر برای شهرداری تهران را حزبی می‌داند.

آخرین مطالب