دوشنبه 30 مهر 1397

خبر خوش نفتی برای اقتصاد ایران

روز شلوغ دولت و مجلس،امروز با خبری خوش برای اقتصاد و سیاست ایران به پایان نزدیک شد، عقب نشینی آشمار آمریکا از مواضعش برای صفر کردن صادرات نفت ایران.

سیاسی‌ترین وزارتخانه اقتصادی ایران در انتظار وزیر جدید

اقتصاد سیاسی - از پس سه ماه اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست گفته می شود موعد معرفی وزیر از سوی رییس جمهور به مجلس فرا رسیده و نامه ای به امضای روحانی با دو اسم برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه مجلس است .

وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار چهارمین وزیر

صنعت - وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده ورود چهارمین وزیر خود در عمر هفت ساله اش می‌شود. رضا رحمانی از سوی رییس‌جمهور برای تصدی این پست معرفی شده و شمارش معکوس در این وزارتخانه آغاز شده است.

آخرین مطالب