سه شنبه 24 مهر 1397

روحانی در جمع دانشجویان چه گفت؟

رئیس‌جمهور تاکید کرد: علت موفقیت‌هایمان در دولت یازدهم از امید به آینده شروع شد نه با کار و برنامه‌ریزی ما. قبل از برنامه و کار و تلاش ما، دیدگاه مردم نسبت به آینده، جامعه را درمسیر جدیدی قرار داد آن زمان هنوز دولت را شروع نکرده بودیم.

مجلس با استفساریه، اجازه دور زدن به بازنشسته‌ها را نمی‌دهد

مجلس - سخنگوی فراکسیون مستقلان مجلس گفت: من رایزنی کردم و نتیجه رایزنی‌ها این بود که فضای رأی‌دادن به استفساریه مستثنی‌کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در مجلس وجود ندارد.

جعفرزاده: وزرا از مجلس فرار نکنند، حمله کنند

مجلس - استیضاح‌ها در نظام کشور اخلال ایجاد کرده است، حال آنکه باید برای استیضاح سازوکار تعریف شود. نمی‌شود هر روز، ده، پانزده نماینده، استیضاحی را مطرح و بعد وزارتخانه را تعطیل کنند.

آخرین مطالب