پنج شنبه 31 خرداد 1397

فراخبر | رواج پدیده «روان‌شناسان کافی‌شاپی» در ایران/ این نکات را در انتخاب روان‌شناس جدی‌ بگیرید!

سیما فردوسی استاد روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران نسب به رواج روان‌شاسان کافی شاپی در ایران و حضور روان‌شناسانی بدون رزومه دانشگاهی مشخص هشدار داد.

فیلم | چرا آسیب‌های اجتماعی در ایران در حال زنانه شدن است؟

آسیب‌ها - سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه تهران در حال برگزاری است. دکتر محمدعلی محمدی عضو هیات رییسه این همایش درباره زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در ایران توضیح داد.

کار ارزان و دردهای گران؛ کسی به فکر کودکان باربر نیست

آسیب‌ها - در بازار تهران باید مثل یک دوربین مخفی ساده، پابه‌پای کودکان باربر بازار تهران رفت و قصه نوشت...

آخرین مطالب