پنج شنبه 26 مهر 1397

سبحانی‌نیا، حسین

متولد ۱۳۳۳ و دارای مدرک دکترای روابط بین الملل است. وی که سابقه حضور در وزارتخارجه را دارد از دومین دوره مجلس وارد پارلمان شد و در مجالس ، سوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم هم از حوزه نیشابور نماینده مردم بود. وی سابقه چندین دوره حضور در هیات رییسه مجلس و کمیسیون امنیت ملی را هم دارد.