جمعه 30 شهریور 1397

چرا این سریال‌ها ماندگار شدند؟

تلویزیون از چهار دهه قبل، پخش سریال‌های مناسبتی برای ماه محرم را آغاز کرد، دهه 80، اوج محبوبیت این سریال‌ها بود و از ابتدای دهه 90، موج ساخت این مجموعه‌ها فروکش کرد.

عاشورا شام شد و رسالت زینبی آغاز

دین و اندیشه - دکتر علی شریعتی، امام موسی صدر و پرویز خرسند هر کدام در سخن یا نوشته‌ای غروب عاشورا و شام غریبان را روایت می‌کنند.

وقتی عاشورا به تصویر کشیده می‌شود

تجسمی - هنر نقاشی و عکاسی همواره بیشتر از سایر گونه های هنری در خدمت مفاهیم دینی و معنوی بوده اند و به همین دلیل شاهد تکثر آثار نقاشی و عکس با موضوع واقعه عاشورا هستیم.

آخرین مطالب