یکشنبه 29 بهمن 1396
دوشنبه 29 آبان 1391 - 19:29:00 چاپ

40 سوالی که مشمولان درباره معافیت پزشکی باید بدانند

جامعه > شهری - معافیت پزشکی و چند و چون گرفتن آن یکی از دغدغه های اصلی برخی از جوانان مشول خدمت سربازی است

هادی معیری نژاد: سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا برخی سوالات و جواب هایی که مشمولان خدمت سربازی درباره معافیت سربازی دارند را منتشر کرده است.

جدول زیر پرسش و پاسخ های رایج درباره این نوع معافیت است؛

 

ردیف
سئوال
جواب
1
اقدام اولیه مشمولان متقاضی معافیت پزشکی چیست؟
مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط
2
مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟
در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض کند
3
مشمول متقاضی معافیت پزشکی آیا می‌تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟
تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد
4
مشمولی به علت بیماری چشم در شورای پزشکی سرباز شناخته می‌شود و از طرفی دارای بیماری ارتوپدی نیز است آیا می‌تواند برای بیماری دوم اقدام کند؟
چنانچه پرونده مشمول بر اساس بیماری ارتوپدی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، می‌تواند اقدام کند
5
میزان ضعف بینایی چشم برای مشمولان عادی و دیپلم چند دیوپتراست؟
مجموع دیوپتر هر دو چشم باید بیش از هشت دیوپتری باشد
6
آیا مشمولان در حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی کنند؟
مشمولان تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار شوند
7
آیا مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد لازم است برگ واکسیناسیون را نیز تکمیل کند؟
مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد نیز باید برگ واکسیناسیون را تکمیل کند
8
مشمولی در شورای پزشکی معاف شناخته نمی‌شود. آیا می‌تواند به رای شورا اعتراض کند؟
بله، مشمول می‌تواند به رای شورای پزشکی اعتراض کند که در این صورت پرونده حسب مورد در شورای پزشکی یا شورای عالی پزشکی رسیدگی می‌شود.
9
مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌کند آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟
خیر- فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود
10
اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد
11
چنانچه مشمولی به صورت بالینی در شورای پزشکی معاینه شده باشد می‌تواند به نظر شورا اعتراض کند؟
بله. در این صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.
12
در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رای شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌شود.
13
چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می‌تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟
بله- در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می‌شود.
14
آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟
خیر- زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست
15
چنانچه مشمولی قبل از اعزام به خدمت در شورای عالی سرباز شناخته شود آیا در صورت تشدید بیماری می‌تواند درخواست معافیت پزشکی کند؟
خیر- باید به خدمت اعزام شود و در صورت تشدید بیماری از طریق یگان خدمتی در خصوص معافیت اقدام کند
16
مشمولین گروه پزشکی (دکتری) در چه صورتی معاف دائم شناخته می‌شوند؟
در صورتی که به علت بیماری قادر به انجام حرفه طبابت نباشند، می‌توانند از معافیت دائم برخوردار شوند
17
سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌شود و برای وی دو ماه استراحت پزشکی تجویز می‌شود. آیا این مدت دو ماه جزء خدمت وی محسوب می‌شود؟
خیر- فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود
18
اظهارنظر در خصوص تشخیص نیازمند به مراقب و نگهداری بستگان توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
شورای پزشکی وظیفه عمومی
19
آیا سربازی که به موجب خدمت به علت بیماری یا نقص عضو معاف می‌شود در شمول بیمه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد؟
بله در شمول بیمه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و برای درمان به سازمان و موسسات درمانی دولتی اعزام خواهد شد
20
قد مشمولی کمتر از 150 سانتیمتر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟
بله- چنانچه قد مشمول کمتر از 150 سانتیمتر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد
21
مشمولی دارای بیماری «واریکوسل گرید 3» آیا در حد معافیت دائم است؟
بله- چنانچه در معاینه بالینی توسط شورای پزشکی گرید 3، «واریکوسل» اثبات شود در شمول معافیت دائم است
22
مشمولی مبتلا به بیماری «ژنووارم» است. در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
چنانچه فاصله بین زانوها بیش از 10 سانتیمتر باشد به تشخیص شورای پزشکی معاف دائم شناخته می‌شود
23
چنانچه بیماری «ژنووارم کمتر از 10 سانتیمتر» باشد چه رایی توسط شورای پزشکی صادر می‌شود؟
چنانچه فاصله زانوها کمتر از 10 سانتیمتر باشد با تشخیص شورای پزشکی رای معاف از خدمات رزمی صادر می‌شود
24
وضعیت مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی مینسک چگونه خواهد بود؟
پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و مینسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.
25
چنانچه مشمولی دو «رباط» و «مینسک» وی دچار پارگی شده باشد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
اگر این موضوع در معاینه تخصصی اثبات شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.
26
مشمولی مبتلا به «صافی کف پا» در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
در صورتی که صافی کف پا در حد سخت ( Rigid ) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد
27
مشمولی دچار قطع شست در یک پا، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟
قطع شست در یک پا به تشخیص شورای پزشکی شامل خدمات غیررزمی است.
28
مشمولی 3 انگشت کامل از یک پایش قطع شده است چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟
قطع سه انگشت کامل از یک پا به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم است
29
بند اول چهار انگشت مشمولی قطع شده، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟
در این حالت از آنجایی که بیش از یک انگشت محسوب می‌شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معاف دائم قرار می‌گیرد
30
وضعیت خدمتی مشمول دارای مدرک تحصیلی دیپلم با ضعف بینایی مجموع دو چشم بیش از هشت دیوپتری چگونه است؟
در این صورت پس از تایید شورای پزشکی در حد معافیت دائم است
31
مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم است
32
مشمولی در خارج از کشور سکونت دارد آیا می‌تواند در کشور محل سکونت تقاضای معافیت پزشکی کند؟
بله. با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت می‌تواند خواسته خود را پیگیری کند
33
مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت کند؟
در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را کند که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.
34
مشمولی که تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را کرده در شورای ویژه ابطال کارت معاف از رزم تشخیص داده می‌شود. آیا می‌تواند به خدمت اعزام شود؟
خیر- زیرا مشمولی که معاف از رزم تشخیص داده می شود از سلامتی کامل برخوردار نیست.
35
مشمولی دارای کارت معافیت دائم پزشکی آیا در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت احضار می‌شود؟
بله. در صورت اعتراض حسب مورد پرونده در همان شورا یا شورای عالی پزشکی رسیدگی می‌شود.
36
مشمولی دچار کوتاهی پا در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
در صورتی که به استناد اسکنوگرام کوتاهی بیش از 5.3 سانتیمتر باشد با تایید شورای پزشکی معاف دائم شناخته می‌شود.
37
مشمولی دچار اضافه وزن در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟
چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد
38
مشمولی مبتلا به بیماری فتق که عمل جراحی شده آیا در شمول معافیت قرار دارد؟
چناچه فتق عمل شده باشد در شمول معافیت نیست اما اگر بعد از عمل فتق عود کند در شمول معافیت قرار می‌گیرد
39
آیا وجود غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی می‌شود؟
خیر- غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی نمی‌شود.
40
مشمولی متقاضی معافیت کفالت درمعاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟
تقاضای کفالت وی بررسی و در صورت عدم صدور رای معافیت کفالت وضعیت وی از نظر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرد.

45301

کلید واژه‌ها : سربازی - نظام وظیفه -
67 دیدگاه
 • jj
  دوشنبه 29 آبان 1391 - 22:51:15
  پاسخ
  51 8

  آقا تورو خدا یه گفت و گویی / سوال و جوابی (مثل همین) / یه چیزی هم بذارین برای کسایی که میخوان یه سال پشت کنکور بمونن بذارین.(که آیا باتوجه به سنشون یا تاریخ فازغ التحصیلیشون میتونن بمونن یا باید برن خدمت ) خبر آنلاین قسمت دادما. ممنون

  • عابد
   سه شنبه 30 آبان 1391 - 19:58:56
   26 9

   آره،تو رو خدا بپرسین... من امسال باید سال کنکورم بود،نرفتم دانشگاه...میتونم 1 سال دیگه بمونم یا باید برم همین امسال

  • محمد
   یکشنبه 9 تیر 1392 - 10:04:22
   15 5

   سلام آقا ی jj این که کاری نداره یه دانشگاه آزاد یا پیام نوری ثبت نام کن و از معافیت تحصیلی استفاده کن البته اگه یه سال پشت کنکور بودی و دیگه باید بری سربازی یادتم باشه خیلی ها پشت کنکور موندن و رتبشونم تغییر زیادی نکرده

 • بدون نام
  دوشنبه 29 آبان 1391 - 22:53:19
  پاسخ
  65 11

  براي گرفتن معافي پزشكي آنقدر معطل مي كنند و دير جواب مي دهند كه اگر سربازي بريم زودتر به نتيجه مي رسيم

  • مهدی
   چهارشنبه 8 آذر 1391 - 22:42:01
   11 5

   اگه شرایط معافیت رو داشته باشید،اصلا اینطور نیست(من معافیت پزشکی گرفتم)...مگه اینکه موردی که براش اقدام کردید لب مرزی باشه!مثلا برای چشم با مدرک دیپلم 7.75 باشید!خب این باید بری و بیای تا بالاخره معاف دائم بشید ولی در کل اگه همه چی اوکی باشه براحتی معاف میشید.

 • مهدي
  دوشنبه 29 آبان 1391 - 23:27:24
  پاسخ
  16 3

  خبر انلاين. تورو به اين ماه عزيز قسم .يك مصاحبه مفصل با اقاي سردار كمالي بذار ببينيم چه خبر هرروز يك چيزي اعلام ميشه مرخصي سربازي.مدت سربازي.سربازي متاهلين ........

 • آماده به خدمت!
  دوشنبه 29 آبان 1391 - 23:31:48
  پاسخ
  17 13

  یک سوال مهم!! چرا به معافیت پزشکی مشمولانی که در شهرستان ها هستند راحت تر و ساده تر رسیدگی میشه ولی در کلان شهرها (نمیگم مشهد که تبلیغ نشه!) خیلی خیلی زیاد سخت گیری میکنن؟! آیا این٬ واقعا مصداق بی عدالتی نیست؟!

 • بدون نام
  چهارشنبه 1 آذر 1391 - 15:50:24
  پاسخ
  18 4

  سلام من مجموع شماره چشم ام 12 هست میخواستم ببینم شامل قوانین معافی میشوم؟

  • بدون نام
   جمعه 3 آذر 1391 - 19:39:34
   14 7

   بله

  • بدون نام
   پنجشنبه 9 آذر 1391 - 01:33:23
   68 24

   شما همین که تونستی اسم سایتو تایپ کنی باید خدا رو شکر کنی !

 • محمد
  سه شنبه 7 آذر 1391 - 16:07:12
  پاسخ
  25 9

  سلام کف پای من صافه از نوع نرم اما بخدا چه بشینم چه به ایستم مچ پام که درد شدیدی داره هیچ دردش تا زانوهام بالا میاد تورو خدا بگین معاف دائم بهم میخوره یا نه؟

 • عطا
  چهارشنبه 8 آذر 1391 - 22:08:50
  پاسخ
  40 13

  آیا در محاسبه شماره چشم ها آستیگمات هم محاسبه می شود؟؟

 • محمود
  جمعه 10 آذر 1391 - 16:21:28
  پاسخ
  19 4

  سلام من دندان هایم خراب است الانم در دانشگاه درس میخونم میشه بگین من تو دهانم 13 تا دندان سالم دارم و 6تا دندان خراب و بقیشو کشیده شده اند ولی قبلا کشیدم الان نه مثلا سه چهار سال پیش

 • mehdi
  شنبه 18 آذر 1391 - 20:07:51
  پاسخ
  26 10

  آیا قانون معافیت کف پای صاف حذف شده؟

  • طه
   چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 - 20:11:51
   8 3

   فکر کنم بیشتر به خاطر ضعف بینایتون معافتون کنن تا صافی کف پاتون یه نگاه به بالا بکن نو شته دیگه

 • shahed
  سه شنبه 28 آذر 1391 - 05:14:19
  پاسخ
  22 8

  سلام.اقا من تصادف کردم و استخوان ترقوهی راستم شکست.الان توش پلاتین.معافی میدن بهم

 • ribvar
  دوشنبه 18 دی 1391 - 04:03:46
  پاسخ
  35 10

  با عرض سلام یه سوال داشتم، کسی که چند عمل جراحی رو انجام داده باشه جزو معافیت دائم قرار می گیره، اگه مثلا دو بار یه عمل جراحی مثل واریکوسل و یک بار هم عمل آپاندیس رو انجام داده باشه از خدمت معاف میشود. ممنون

 • saeed
  دوشنبه 25 دی 1391 - 02:21:32
  پاسخ
  32 13

  سلام لیسانس با ضعف بینایی مجموع دو چشم 9.5 دیوپتری وسابقه جراحی انحراف چشمی ایا معاف شناخته میشود یا نه؟

 • بدون نام
  پنجشنبه 28 دی 1391 - 17:00:43
  پاسخ
  18 4

  سلام کسی که سابقه عمل جراحی استئوکوندروما داشته و مدارک رو هم داره آیا شامل معافیت میشه

 • بدون نام
  سه شنبه 3 بهمن 1391 - 12:39:58
  پاسخ
  16 10

  سلام: نرمی غضروف شامل معافیت پزشکی میشه.مرسی خسته نباشید

 • سرباز زینت کشور است
  جمعه 4 اسفند 1391 - 11:36:20
  پاسخ
  26 10

  سلام دوستان من سربازم واریکوسل گرید3 دارم رفتم برا معافی ولی نشدم فقط معاف از رزم شدم اومدم سرخدمت الان واریکوسل سمت راستمم داره اود میکنه من چیکار کنم احتمال معافیم هست؟چون رو رای قبلی اعتراض گذاشتم

 • مجتبی
  شنبه 12 اسفند 1391 - 23:28:13
  پاسخ
  12 10

  سلام من در 9 سالگی مبتلا به اوریون شدم و گوش چپم رو کاملا از دست دادم میخاستم بدونم من معاف میشم

 • alish
  چهارشنبه 23 اسفند 1391 - 03:57:11
  پاسخ
  20 15

  سلام. من واسه معافیت پزشکی اقرام کردم.نظام وظیفه فرسنادن بیمارستان پبش متخصص.دکتر گفت واریکوسل شدید سمت چپ درجه 3 و واریکوسل درجه 2 خفیف سمت راست دارم.آیا معاف میشم؟

 • جمشید وطن خواه
  شنبه 26 اسفند 1391 - 21:08:21
  پاسخ
  14 6

  سلام من بعلت فرسودگی دندانهایم راکشیدم وبرای معافی شرکت کردم ولی متاسفانه معاف نشدم وبرای بارسوم به بیمارستان معرفی شدم ولی این بار هم مثل دفعات قبل برایم نوشتن وحالا نمیدانم معاف نشوم پس چه میشوم . تشکرمیکنم اگردرایمیلم پاسخ دهید

 • حامدlplnd
  پنجشنبه 22 فروردین 1392 - 05:43:28
  پاسخ
  12 3

  باسلام ببخشید لطفا به سوال من جواب بدهید بازوی دست راست من از وسط شکسته ونزدیک به8ماه دستم ازمچ بیحس بود ونمیتونستم بالا بیارم تابا ارتوپتی و اتل بالاخره یه کم بهتر شدولی قدرت اولیه خودشو بدست نیاوردالانم دستهام روکه باز میکنم کامل صاف نمیشه نسبت به دست چپم استخوانش هم کج جوش خورده هنوزم پلاتین تودستم هست دستمم که میبندم انگشتام به کتفم نمیرسه تورو خدا بگید معاف میشم یا معاف از رزم میشم مرسی خیلی خیلی تشکر

  • بندری
   یکشنبه 1 شهریور 1394 - 11:43:45
   2 2

   اره صدرصد معاف میشی

 • مسعود
  یکشنبه 25 فروردین 1392 - 02:29:32
  پاسخ
  45 18

  سلام با معافیت پزشکی میشه کار دولتی گرفت؟

 • بدون نام
  دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 - 19:58:00
  پاسخ
  5 7

  سلام من در نه سالگی دستگاه گوارشم مشکل داشت روده ام را عمل جراحی کردم آیا معاف می شوم

 • احسان
  یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 - 16:21:47
  پاسخ
  25 5

  با سلام بنده اسپوندلیزیس(لغزش مهره) مهرهایL4-L5و دیسک هریناسیون مهری کمری دارم و خیلی از این مشکل رنج میبرم .و نزد هر دکتر نظام پزشکی میروم معافیتم را تایید می کنند.آیا معافی شامل من می شود. با تشکر

 • علي فتحي
  سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 - 16:14:20
  پاسخ
  29 18

  آيا عمل جراحي ساق پا كه منجر به نصب پلاتين به طول 36 سانتيمتر گردد مشمول معافيت از سربازي مي شود؟؟

 • رحیم
  دوشنبه 6 خرداد 1392 - 10:18:20
  پاسخ
  20 4

  با سلام و خسته باشید من بیماری صرع دارم بعد از انجام تمام مراحل اولیه تا به حال سه بار به بیمارستان معرفی شده و جواب مثبت آورده ام و چندین مورد سابقه بستری و پرونده پزشکی دارم تا به حال هفت دکتر تایید کرده اند و در مرحله سوم کمسیون پزشکی معاف شناخته شدم ولی در رویت سرهنگ تایید نشد و گفت باید بری شورای عالی بهد از این همه دوندگی من چه کار باید بکنم شرایط شورای عالی پزشکی چگونه است لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید

 • alone93
  چهارشنبه 12 تیر 1392 - 00:47:30
  پاسخ
  10 4

  سلام...اگه یه نفر یکی از مورد های معافیت پزشکی رو داشته باشه و نخواد که معاف شه ایا میتونه بره سربازی؟؟؟؟؟من درس خوندم اگه معاف پزشگی بشم دیگه هیچ جا کار گیرم نمیاد....اگه اطلاعاتی دارین کمک کنین خواهشن....ممنون

 • صادق امیری
  شنبه 29 تیر 1392 - 22:53:15
  پاسخ
  10 7

  سلام.خسته نباشید.یه راهنمایی کوچیک میخاستم.بنده فوق لیسانسم.البته یه ترمم مونده.خاستنم بدونم بعد اتمام تحصیلم با توجه که شماره چشمم حدود 9 هستش میتونم معاف بشم؟خاهشن جواب بدین.با تشکر

 • بی نام
  یکشنبه 13 مرداد 1392 - 08:07:05
  پاسخ
  15 5

  ببخشید اقای امیری شما می فرمایید فوق لیسانس هستی تو همین 2 سطری که نوشتی 3 تا غلط املایی داری (خواهشا-خواستم)

 • مهدی
  دوشنبه 4 شهریور 1392 - 19:59:42
  پاسخ
  8 5

  دید چشم راست من یک از ده(تنبلی چشم) و چشم چپم 7.5 از ده است.آیا معاف هستم(هم دیپلم و هم لیسانس)؟ "با تشکر"

 • بی نام
  پنجشنبه 28 شهریور 1392 - 21:51:40
  پاسخ
  6 3

  آقا یک سوال منی که چشمم را عمل کردم اگر بخوام از معافیت پزشکی یا معافیت از رزم استفاده کنم شدنی است؟ چون از دکتری شنیده بودم که با عمل چشمم برای ضعیفی آن قرنیه هنوز مشکل دارد و شبکه است که عمل می شود ممنون می شوم هر کسی می داند پاسخ دهد

 • مهدی
  دوشنبه 8 مهر 1392 - 11:26:10
  پاسخ
  6 4

  سلام. تورو بخدا یکی جواب بده.من وزنم 52 کیلو و قدم179 ایا معاف هستم؟ اگر نیستم باید وزنم چند بشه؟

 • داود
  چهارشنبه 17 مهر 1392 - 20:19:56
  پاسخ
  24 18

  من دیسک کمر دارم معاف میشم؟

 • رضا شهبازی
  چهارشنبه 8 آبان 1392 - 21:58:48
  پاسخ
  20 9

  من واریکوسل دارم از سربازی معاف میشم یا نه

 • وحید
  دوشنبه 13 آبان 1392 - 17:51:53
  پاسخ
  1 18

  سلام من تو پای ران چپ و دست راست ساعد پلاتین دارم همچنین برای دست چپ از لینم پیوند استخوان زدن و همچنین ضربه مغزی شد ه بودم ایا به من معافیت بزشکی می دهن

 • emad
  دوشنبه 7 بهمن 1392 - 20:01:28
  پاسخ
  3 1

  سلام با انحراف کف پای مادر زادی به سمت داخل متولد شدم و عمل کردم و حالا پاشم کمی کوچکتر ولاغر تر است و کمی هم انحراف دارد می توانم از معافیت پزشکی استفاده کنم

 • صلاح
  دوشنبه 26 اسفند 1392 - 21:47:40
  پاسخ
  4 7

  من شش سال پیش سرباز بودم ولی هشت ماماهش رو گذرندم وبعدش نرفتم الانهکه متوجه شدم بیماری واریکسول دارم معاف می شم

 • علیرضا
  چهارشنبه 13 فروردین 1393 - 13:18:50
  پاسخ
  10 7

  با سلام، حدود 22 ساله که کف دستم به شدت عرق میکنه در قوانین معافیت پزشکی این مورد در بند 3 معاف دائم هست آیا واقعا معافیت دائم میدن؟ بنده به قدری دستم عرق میکنه که سر جلسه ی کنکور برگه ی کنکورم خیس شد! ممنون از پاسختون

  • مجتبی
   پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 - 22:54:06
   9 4

   منم همینطورم.21 سالمه.درمان هم داره اما نمیدونم برم معافی بگیرم یا درمانش کنم.آخه به معافیت پزشکی کار نمیدند.

 • مهدی
  چهارشنبه 20 فروردین 1393 - 18:20:01
  پاسخ
  2 6

  با سلام من یکی از مهره ستون فقراتم شکسته و نیاز به عمل جراحی داره.امکان معافیت وجو داره؟ با تشکر

 • عارف
  دوشنبه 25 فروردین 1393 - 13:05:12
  پاسخ
  12 10

  سلام به همگی من دانشجو هستم و الان هم دیسک کمر دارم و مرخصی گرفتم ، می تونم برای معافیت پپزشکی اقدام کنم یا باید انصراف بدم

  • بی نام
   سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 - 20:46:13
   2 0

   بله

 • بی نام
  پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 - 06:16:28
  پاسخ
  4 5

  من همسرم حدود سه سال پیش در اثر تصادف درپای راست درقسمت ران ومچ پا پالتین گذاشته بود که بعد از برداشتن پلاتین پا خیلی ضعیف شده ومیلنگه علت ان و ایابرای لنگیدن درمانی است

 • بی نام
  سه شنبه 18 شهریور 1393 - 16:25:48
  پاسخ
  6 6

  ایاضعف بینایی یک چشم معاف داره

  • رحمان
   پنجشنبه 23 بهمن 1393 - 15:18:59
   1 0

   اگر 8باشد معاف میشی

 • بی نام
  یکشنبه 23 شهریور 1393 - 16:30:30
  پاسخ
  11 3

  سلام .من ژنووالگوم دارم به طوری که فاصله بین دو قوزک پا 10.5 سانتی متر هستش ایا من معافیت دائم میتونم بگیرم

 • محسن
  سه شنبه 8 مهر 1393 - 23:04:26
  پاسخ
  7 7

  سلام من دانشجو هستم قدم 153 و وزنم 40 کیلو هست آیا الان میتوانم به علت لاغری مفرط درخواست معافیت پزشکی دهم یا باید درسم تمام شود///////////////.

 • مهندس
  سه شنبه 30 دی 1393 - 17:32:57
  پاسخ
  4 4

  ایا مصرف دکا ناندرلون برای واریکوسل ضرر دارد؟لطفاً به ایمیلم جواب بدید

 • حسن
  سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 - 20:54:40
  پاسخ
  5 0

  واریکوسل داشتم معاف شدم عمل کردم والحمدلله سالم هستم میتوانم با پول بخرم

 • حسین
  چهارشنبه 31 تیر 1394 - 18:01:15
  پاسخ
  4 0

  با سلام من 19 سالمه ويبلم هستم و جمع نمره جشمام ميشه8 ايا معاف ميشم؟؟؟؟

 • علی
  جمعه 23 مرداد 1394 - 16:50:46
  پاسخ
  1 0

  با سلام مجموع نمره چشم بنده ۱۵ هست آیا فرآیند اینکه معافیتم حل شه وبتونم از کشور خارح شم چقدر طول میکشه آخه اول ماه سپتامبر باید ترکیه باشم ... ممنون میشم جواب بدین ؟

 • ياسين
  پنجشنبه 5 شهریور 1394 - 01:23:04
  پاسخ
  2 3

  سلام من تصادف كردم ترقوه راستم شكست ، آيا معافم ؟

 • محمد
  سه شنبه 14 مهر 1394 - 05:55:54
  پاسخ
  1 1

  سلام ممنون

 • بی نام
  پنجشنبه 7 آبان 1394 - 06:33:27
  پاسخ
  3 0

  اضافه وزن معاف رزم میدن

 • ali kohandani
  پنجشنبه 14 آبان 1394 - 14:41:02
  پاسخ
  1 1

  سلام من متولد 60 میباشم و متاهلم شماره هر دو چشمم بالای 8.5 است استیکماتم دارم میخواستم ببینم معافه داعم میشم یا نه . با تشکر

  • ناشناس
   یکشنبه 11 بهمن 1394 - 05:51:57
   2 3

   مجموع دو چشم؟

 • alireza
  شنبه 30 آبان 1394 - 10:07:25
  پاسخ
  2 0

  سلام خسته نباشید من 18 سال دارم در 16 سالگی در اثر حادثه ای سفید ران پای راستم دچار پارگی عمیقی به اندازه 15 سانت و به عمق 5 سانت دچار پارگی شده و در اثر فشار زیاد و راه رفتن زیاد درد شدیدی میگیره ایا معاف میشم؟؟

 • بی نام
  سه شنبه 13 بهمن 1394 - 14:35:43
  پاسخ
  4 3

  سلام من واسه معافیت پزشکی اقدام کرد میخواستم بدونم تا چند روززمان دارم برم کمیسیون

 • بی نام
  شنبه 1 اسفند 1394 - 13:53:18
  پاسخ
  9 3

  من.واریکوسل درجه 3 داشتم معاف شدم

 • علی رضایی
  چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 19:22:35
  پاسخ
  0 1

  سلام من ۲۴ سال سننه بعد مثانمو عمل کردم الان میتونم برا معافیت اقدام نمایم ممنون لطفا جواب رو بدید تا بدونم

 • امیرعباس
  جمعه 5 آبان 1396 - 22:04:32
  پاسخ
  0 0

  سلام بنده با معافیت از رزم ب علت دیسک کمر اعزام ب خدمت شدم و پس از 6ماه خدمت و رژه و کارای طاغت فرسا بیماری من تشدید شده و طبق نظر پزشکان ارتش دیسک خود را عمل جراحی کرده ام و اکنون 6تا پیچ داخل مهره های من است و منتظر کمبسیون پزشکی برای معافیت دائم هستم ک طبق نظر پزشکان و ایین نامه معافی بنده قطعی است . و اما سوال من این است ک با 27سال سن و مدرک لیسانس معماری پس از این با این وضعیت کمر خود باید کجا مشغول کار بشوم ؟ ایا ب بنده حقوق و مزایای از کارافتادگی تعلق میگیرد؟ اگر بله باید چگونه و از کجا اقدام کنم....

 • mohammad
  دوشنبه 9 بهمن 1396 - 15:45:55
  پاسخ
  0 0

  سلام من چشم چپم زخم قرنیه و اب مروارید داره و خودشون برام درخواست پزشکی داده بودن بار اول بعد معاینه اول بهم گفتن معاف دائم حتی فیش های مربوط به صدور کارتم پرداخت کردم ولی بعد از دو ماه دوباره پیام اومد جهت معاینه مجدد الان معاف از رزم شدم میشه بکید معاف از زرم چه کارهایی و بهمون نمیدن و چه کارهایی و میدن تو رو خدا جواب بدین

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

x