شنبه 31 شهریور 1397
یکشنبه 11 اسفند 1392 - 06:11:00 چاپ
نکته ها

نکاتی در مورد ذکری شگفت آور و گره گشا : ذکر یونسیه

وبلاگ > مؤذن جامی، محمدهادی - شایسته است که انسان نازل در منزل یقظه و عارف به منطق وحى یکدوره قرآن کریم را به دقت به این عنوان قرائت کند که اسمایى را که خداوند سبحان بدانها خویشتن را وصف مى فرماید، و نیز آنچه را ملائکه او را بدانها نداء مى کنند، و نیز دعاى انبیاء و اولیا را که خداوند سبحان در پیش آمد شدائد اوضاع و احوال آنان از زبانشان نقل فرموده است که در آن شدائد احوال و اوضاع خداى تعالى را به اسمى خاص و دعائى مخصوص خوانده اند، انتخاب کند.
بدیهى است که نمونه آن شدائد احوال براى دیگران به فراخوار قابلیت و شرائط زمانه آنان پیش مى آید و کأن هر یک از آن اشخاص و حالات عنوان نوعى دارد که در هر کوره و دوره و درهرعصر و زمان در دیگران طورى ظهور و بروز مى نماید، این کس نیز در پیش آمدهاى زندگى خود که مشابه با آن حالات است خداوند را بدان اسم و دعا و ذکر و مناجات بخواند و آن را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دهد مانند ذکر بونسیه....

رساله  نور على نور در ذکر و ذاکر و مذکور (اینجا)

شایسته است که انسان نازل در منزل یقظه و عارف به منطق وحى یکدوره قرآن کریم را به دقت به این عنوان قرائت کند که اسمایى را که خداوند سبحان بدانها خویشتن را وصف مى فرماید، و نیز آنچه را ملائکه او را بدانها نداء مى کنند، و نیز دعاى انبیاء و اولیا را که خداوند سبحان در پیش آمد شدائد اوضاع و احوال آنان از زبانشان نقل فرموده است که در آن شدائد احوال و اوضاع خداى تعالى را به اسمى خاص و دعائى مخصوص خوانده اند، انتخاب کند.
بدیهى است که نمونه آن شدائد احوال براى دیگران به فراخوار قابلیت و شرائط زمانه و روزگار آنان پیش مى آید و کأن هر یک از آن اشخاص و حالات عنوان نوعى دارد که در هر کوره و دوره و در هر عصر و زمان در دیگران طورى ظهور و بروز مى نماید، این کس نیز در پیش آمدهاى زندگى خود که مشابه با آن حالات است خداوند را بدان اسم و دعا و ذکر و مناجات بخواند و آن را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دهد چنانکه از تدبر و غور در بسیارى از آیات و تامل و دقت در بسیارى از روایات حث و تحریص بدین دستور العمل استفاده مى شود. و ما در این مطلب مهم به تمسک یک آیت و یک روایت تبرک مى جوییم که خردمند را بسند است :
مثلا خداوند سبحان در فضیلت ذکر یونسى در سوره مبارکه انبیاء فرموده است : و ذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فى الظلمات ان
(( لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین )) فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤمنین
در تأثیر این ذکر شریف یعنى لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین به سه جمله فاستجبنا له ، و نجیبناه من الغم ، و کذلک ننجى المؤمنین دقت بسزا اعمال گردد، به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن عام است که وعده فرموده است شامل همه مؤمنان مى باشد، و با جمع محلى به الف و لام و فعل مضارع که دال بر تجدد زمان و حصول تدریجى آن براى ابد است تعبیر فرموده است ، فتبصر.
و نیز به عنوان مثال در این روایت شریف که جدا از غرر روایات است دقت لازم بعمل آید: شیخ صدوق - رضوان الله تعالى علیه - در مجلس دوم ((امالى ))، حدیث دوم آن را به اسنادش روایت کرده است عن هشام بن سالم و محمد بن حمران عن الصادق (علیه السلام ) و نیز در تفسیر ((مجمع البیان )) طبرسى - قدس سره - آمده است که روى هشام بن سالم و ابان بن عثمان عن الصادق (علیه السلام ) قال :
عجبت لمن فزع من اربع کیف لایفزع الى اربع ؟! عجبت لمن خاف کیف لایفزع الى قوله : ((حسبنا الله و نعم الوکیل ))، فانى سمعت الله عزوجل یقول بعقبها: فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم یمسسهم سوء.

و عجبت لمن اغتم کیف لایفرع الى قوله : ((لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین ))، فانى سمعت الله عزوجل یقول بعقبها: فنجیناه من الغم و کذلک ننجى المومنین .
و عجبت لمن مکربه کیف لا یفرع الى قوله : ((افوض امرى الى الله ان الله بصیر بالعباد))، فانى سمعت الله عزوجل یقول بعقبها: فوقیه الله سیئات مامکروا.
و عجبت لمن اراد الدنیا و زینتها کیف لا یفزع الى قوله : ((ماشاء الله لا قوه الا بالله ))، فانى سمعت الله عزوجل یقول بعقبها: ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربى ان یوتین خیرا من جنتک . و عسى موجبه .
چنانکه ملاحظه مى فرمایید امام (علیه السلام ) از آیات یاد شده استنباط گسترش تأثیر اذکار مذکور براى ابد مى فرماید که اختصاص به مقام خاص و مورد مشخص ندارند. هر کس ‍ براى نجات از غم به ذکر یونسى ذاکر باشد مشمول رحمت و کذلک ننجى المؤمنین مى شود، و به همین وزان در رهائى از خوف و مکر سوء و در روى آوردن دنیا و زینت آن به کریمه هاى یاد شده .
تبصره : نکته دیگرى در این حدیث شریف است که چرا امام (علیه السلام ) نفرموده است قال الله عزوجل بلکه مکرر فرموده است فانى سمعت الله عزوجل ، سر آن چیست ؟ در حدیث کب از چهل حدیث نکته 717 ((هزار و یک نکته )) (ص 565 - 567 ط 1) اشاراتى در بیان این سر مستسر آورده ایم شاید ممدى باشد. و بالاخره در نیل به اینگونه حقایق صادره از بیت عصمت و وحى به لسان انسانهاى کامل ، استاد زبان فهم باید زیرا که بیان اسرار به گفتار نیاید و اگر پاره اى به زبان آید زیان به بار آرد لذا فرموده اند: عارف سَر مى دهد و سِرّ نمى دهد.
به موضوع بحث برگردیم : این کمترین وقتى توفیق یافته است که به قرائت یک دوره قرآن کریم ، آیاتى را به همان نحوه که گفته شده است استخراج کرده است که به ذکر برخى از آنها که یک اربعین است با اشارات به بعضى از لطائف نکات در ضمن بعضى از آیات به عنوان تبصره در این صحیفه تبرک مى جوید هر چند قرآن تمامى آن ذکر است چنانکه یکى از نامهاى شریف آن ذکر است : ص ، و القرآن ذى الذکر.
1- و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونى باسماء هولاء ان کنتم صادقین # قالوا ((سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم )) (بقره : 23)
2- فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم (بقره : 28) و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه - الى قوله سبحانه - قالا ((ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین )) (اعراف : 23)
تبصره : فیض در ((تفسیر صافى )) در آیه نخستین آورده است که :
فى الکافى عن احدهما (علیه السلام ): ان الکلمات :
لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسى فتب على فاغفرلى و انت خیر الغافرین .
لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى و ارحمنى انک انت ارحم الراحمین .
لا اله الا انت سبحانک اللهم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسى فتب على انک انت التواب الرحیم
و روایات دیگر نیز در تفسیر آن آمده است به موضوع یاد شده ((تفسیر صافى )) و مجلد 14 ((وافى )) ص 86 و به ((تحف العقول )) رجوع شود.

سیوطى در ((جامع صغیر)) از حضرت رسول (صلى الله علیه وآله ) روایت کرده است : دعوه ذى النون اذ دعا بها و هو فى بطن حوت ((لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین )) لم یدع بها رجل مسلم فى شى ء قط الا استجاب الله له .
تبصره : شیخ عارف محیى الدین عربى فص یونسى ((فصوص الحکم )) را به حکمت نفسیه در کلمه یونسیه عنوان داده است . و فص یونسى به مناسبت ذکر یونسى در ذکر و ذاکر و مذکور است . شارح قیصرى در بیان اختصاص حکمت نفسیه به کلمه یونسیه مطلبى شریف دارد که مضمون آن به ترجمه این کمترین چنین است :
نفس ناطقه انسانى چون حاوى صفات الهى و صفات کونى و معناى کلى و جزئى است مظهر اسم شریف جامع الهى است ، و چون نفس ناطقه انسانى به این لحاظ مظهر اسم جامع است برزخ صفات مذکور است و از این جنبه برزخیت تعلق به ابدان گرفته است چه برزخ آنى است که در او صفت طرفین جمع است طرفى که روحانى محض است و طرفى که جسمانى صرف ، لذا خلیفه الله است .
کلمه یونسیه را با حکمت نفسیه از این رو مقارن کرده است که نفس را با یونس (علیه السلام ) شباهت ها است : چنانکه خداوند یونس را در دریا به حوت مبتلا کرد نفس را به تعلق در جسم مبتلا نمود است چنانکه یونس در ظلمات ندا کرد که : لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین و خداوند در حق او فرمود: و نجیناه من الغم و کذلک ننجى المومنین ، همچنین نفس در عین ظلمات طبیعت و بحر هیولانى و جسم ظلمانى به رب خود توجه نموده است ، پس وحدانیت و فردانیت حق براى او منکشف شده است و به آن اقرار نموده است و به عجز و قصور خود اعتراف کرده است ، پس خداوند او را از مهلک طبیعت نجات داده و در انوار شریعت و طریقت و حقیقت داخل نموده است که این سه در مقابل آن ظلمات ثلاث که ظلمات طبیعت و بحر هیولانى و جسم ظلمانى مى باشند مقابله کرده است - حدیث رسول الله (صلى الله علیه وآله ) است که : الشریعه اقوالى ، و الطریقه افعالى ، و الحقیقه احوالى - و خداوند به نفس ناطقه نعیم روحانى را در عین جحیم جسمانى روزى کرده است .
و نیز مقارنه کلمه یونسى با حکمت نفسى از مناسبات دیگر بین نفس و یونس است که حوت رحم ، نطفه مشتمل بر روحانیت نفسى که انوار آن مجرد است را مى بلعد، و در ظلمات ثلاثى که یکى رحم و دیگر مشیمه و دیگر پوست نازکى است که در آن جنین قرار مى گیرد. و نیز از جهت دیگر مناسباتى که آن را راسخون در علم مى دانند.*****************************************************
فقد قالها نبی الله یونس "ذا النون " وهو فی بطن الحوت
{وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ} [الأنبیاء : 87]


والنتیجة کانت

(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذَلِکَ نُنجِی الْمُؤْمِنِینَ)سورة الانبیاء،ایة 88

فنجاه الله من ثلاث ظلمات و هى ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت

وفما ورد من الأثر

عن سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه عن النبی علیه الصلاة والسلام قال" دعوة ذی النون إذ هو فی بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین ) لم یدع بها مسلم ربه فی شیء قط إلا استجاب له"


الراوی: سعد بن أبی وقاص المحدث:الألبانی - المصدر: صحیح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3383
خلاصة حکم المحدث: صحیح


وهذه العبارة العظیمة تحوی ثلاثة أقسام


1. توحید : لا إله إلا أنت
2. تنزیه لله جل جلاله : سبحانک
3. إستغفار وتوبة وندم : إنی کنتُ من الظالمین (اینجا)


لها فائدة کبیرة فی إجابة الدعاء و تفریج الکروب لکل من حافظ علیها
فاجعلها من أذکارک الیومیة

واجعل لسانک رطباً بذکر هذه العبارة فی البیت / فی المواصلات / وانت تتصفح الشبکة أو الفیس بوک / فی منامک .. فی کل وقت وحین

اسأل الله العلی العظیم ان یفرج هم کل مکروب ،،


*********************************************************


آثار و برکات ذکر یونسیه (اینجا)

1- پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله وسلم : هر بیمار مسلمانى که این دعا را بخواند، اگر در آن بیمارى (بهبودى نیافت و) مرد پاداش شهید به او داده مى شود و اگر بهبودى یافت خوب شده در حالى که تمام گناهانش آمرزیده شده است .

2-. رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم : آیا به شما خبر دهم از دعایى که هرگاه غم و گرفتارى پیش آمد آن ادعا را بخوانید گشایش ‍ حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آرى اى رسول خدا. آن حضرت فرمود: دعاى یونس که طعمه ماهى شد: «لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین»

3- امام صادق علیه السلام : عجب دارم از کسى که غم زده است چطور این دعا را نمى خواند «لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین» چرا که خداوند به دنبال آن مى فرماید: ما او را پاسخ دادیم و از غم نجات دادیم و این چنین مؤ منان را نجات مى دهیم .

4- مرحوم کلینى نقل مى کند: مردى خراسانى بین مکه و مدینه در ربذه به امام صادق علیه السلام برخود و عرضه داشت : فدایت شوم من تا کنون فرزند دار، نشده ام ، چه کنم ؟حضرت فرمود: هرگاه به وطن برگشتى و خواستى به سوى همسرت روى آیه ( 78 سوره انبیا) را بخوان انشاء الله فرزند دار خواهی شد .ختم های ذکر یونسیه

ختم های این ذکر شریف 400 /700/7000/4000/3000/1001/ بار گفته اند که بستگی به دستور استاد و قابلیت طالب دارد . اما عدد 400 برای همه آن هم شب ها بعد از نماز عشاء تا هر وقت شب در سجده نافع است .

چون این ذکر به معنی استغفار است در آن هیچ عوارضی نیست . برای دیدن حالات برزخی مؤثر است،

برای تقویت نفس و قلب و مکاشفات بسیار خوب است وبرای رفع حجب و نورانیت موثر است و استجابت دعا و نجات مؤمنین از طرف خدا شامل گوینده آن می شود.


تجرد، با مداومت این ذکر حاصل میشود ، چنانکه برای مرحوم سید هاشم حداد سه روز حالت تجرد برزخی اتفاق افتاد که البته مکاشفه این طول زمانی را ندارد.

مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی: هر قدر در هر وقت بتوانید این ذکر را بگویید.

مرحوم سید هاشم حداد نقل کردند که ذکر یونسیه برای معرفت نفس و معرفت رب مؤثر است و خودش به ذکر یونسیه مشغول بود .

از وی سؤال شد در ایام فراغت همانند راه رفتن و نشستن چه ذکری برای نورانیت قلب و رفع حجب خوب است ؟ فرمود : ذکر یونسیه

می فرمود : عدد 3000 به بعد برای کاملین " سالکینی که از مراحلی و منازلی عبور کرده اند " می باشد .جناب استاد مدت زیادی در نجف 3000 مرتبه این ذکر را در سجده می گفتند.

از بسیاری از بزرگان این ختم با عدد 400 مرتبه در سجده خصوصا" در میان نماز مغرب و عشاء و یا قبل از اذان صبح و یا بین الطلوعین جهت افاضات روحانی نقل شده است و این یکی از ختوماتی است که معمولا" اساتید در ابتدای سلوک به شاگردانشان توصیه می کنند . ناگفته نماند که این ختم به منزله توبه ای حقیقی است اگر خالصانه برای خدا بجای آورده شود اثر شگرفی در پیشبرد انسان دارد .

وقتی از مرحوم آیت الله کشمیری پرسیدند بهترین کار برای سالک در کدام یک از اعمال عبادی است؟ فرمودند : بهترین آن سجده است که ذکر یونسیه در آن گفته شود . و فرمودند : ذکر یونسیه موجب اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی می گردد. (آفتاب خوبان اثر استاد علی اکبر صداقت).این ذکر شریف اثر بسیار عجیبی در رفع غم و اندوه دارد

امام صادق علیه السلام فرمودند : تعجب می کنم از چهار کس که چهار نوع گرفتاری دارند چگونه به این چهار چیز پناه نمی برند.

از جمله اینها فرمودند : تعجب می کنم از کسی که دچار غم و اندوه شده است اما به این سخن پناه نمی برد، زیرا که حق تعالی در دنباله آن فرموده: " و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین " یعنی ما او را " حضرت یونس را به سبب این سخن " از غم و اندوه نجات دادیم و اینگونه ما مؤمنان را نجات می بخشیم.

منبع: اقتباس از کتاب راهنمای گرفتاران

****************************************************************فردی از قول یکی از روحانیان معتبر شهرمان بافق (یزد) طریقه زیر را گفته:

شب جمعه وضو بگیرید و بعد به سجده بروید و به مدت 45 دقیقه فقط بگویید " لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" 
و اضافه کرده :خیلی مجرب است من تجربه کردم سخت است ولی ارزش داره و حاجتم را گرفتم.

*****************************************************************

جمله پرمعنى کذلک ننجى المؤمنین نشان مى دهد آنچه بر سر یونس آمد از گرفتارى و نجات یک حکم خصوصى نبود، بلکه با حفظ سلسله مراتب ، جنبه عمومى و همگانى دارد، بسیارى از حوادث غم انگیز و گرفتاریهاى سخت و مصیبت بار، مولود گناهان ما است ، تازیانه هایى است براى بیدار شدن ارواح خفته ، و یا کوره اى است براى تصفیه فلز جان آدمى ، هر گاه انسان در این موقع به همان سه نکته اى که یونس توجه کرد توجه پیدا کند، نجات و رهایى حتمى است :
1- توجه به حقیقت توحید و این که هیچ معبود و هیچ تکیه گاهى به جز الله نیست .
2- پاک شمردن و تنزیه خدا از هر عیب و نقص و ظلم و ستم و هر گونه گمان سوء درباره ذات پاک او.
3- اعتراف به گناه و تقصیر خویش .
حدیثى است در درالمنثور، از پیامبر اسلام (ص ) نقل شده است که فرمود: یکى از نامهاى خدا که هر کس او را با آن بخواند به اجابت مى رسد و هر گاه با آن چیزى را طلب نماید، به او مى دهد، دعاى یونس است . شخصى عرض کرد: اى رسول خدا، آیا او مخصوص یونس بود یا شامل جماعت مسلمانان نیز مى شود. فرمود: هم مربوط به یونس و هم همه مومنان ، هنگامى که خدا را به آن مى خوانند. آیا گفتار خداوند را در قرآن نشنیده اى و کذلک ننجى المومنین . این دلیل بر آن است که هر کس چنین دعایى کند، خداوند اجابت آن را تضمین فرموده است .( تفسیر نمونه ، ج 13، ص 489)مداومت در ذکر یونسیه (اینجا)
عالم بزرگوار حاج میرزا جواد ملکى تبریزى گوید: مداومت ذکر یونسیه در شبانه روز ترک نشود،
هر چه زیادتر، اثرش هم زیادتر. اقل اقل آن چهار صد مرتبه است ، خیلى اثرها دیدم ، بنده هم تجربه کرده ام ، چند نفر هم مدعى تجربه اند.( مجله حوزه علمیه ، شماره 4، ص 68)

ذکر یونسیه در کلام عارفان
مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى (ره ) مى نویسد: من استادى داشتم بزرگوار، عارف ،عامل و کامل (مراد او آخوند ملاحسینقلى همدانى است ) که نظیر او را ندیده ام ، از او درباره عملى که مجرب ، و در اصلاح قلب و تحصیل معارف مؤ ثر باشد، سؤال کردم .
ایشان در پاسخ فرمودند: براى این امر، هیچ کارى مانند مداومت بر یک سجده طولانى در هر شبانه روز یک مرتبه که در آن لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین گفته شود، نیست .
انسان این ذکر را بگوید، در حالى که خود را در زندان طبیعت زندانى و مقید به قید و بندهاى این اخلاق رذیله ببیند، و اقرار داشته باشد که ((خداوندا، تو مرا گرفتار این پستى ها نکردى ، و در حق من ظلم روا نداشتى ، و تنها من به خویشتن ستم کردم .))( سیماى فرزانگان ، ص 234)

ذکر بعد از نماز مغرب و عشاء در شب جمعه
امام صادق (ع ) دعایى را از حضرت امام محمد باقر (ع ) و آن حضرت از امام زین العابدین (ع ) و آن حضرت از امام حسین بن على (ع ) و آن حضرت از امیرالمومنین (ع ) و آن حضرت از رسول خدا (ص ) و آن حضرت از جبرئیل - صلوات الله علیه - و جبرئیل هم از خداوند بزرگ ، گرفته است ،
براى شفاى هر دردمند و گرفتارى نقل فرموده است .
آن دعا این است که در شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء بگوید: لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین
(خدایا، جز تو خدایى نیست ، تو از همه بدیها و عیبها منزه و پاکیزه اى . من بودم که در حق خود ستم کردم ).(بحارالانوار، ج 95، ص 10).تکرار ذکر در سجده اى طولانى
یکى از بزرگان - آیت الله امینى (ره ) - مى گوید: در شبانه روز یک سجده طولانى انجام بده و به مقدارى که حال دارى و با حضور قلب این ذکر را تکرار کن : لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین . ادامه این سجده طولانى مجرب است و آثار خوبى را در بردارد.
از بعضى از سالکین نقل شده که در سجده چهار هزار مرتبه این ذکر را تکرار مى نموده است .(همراه با فرزانگان ، ص 273 )
*************************************************************

امام حسین (ع ) در دعاى عرفه این گونه زمزمه مى کند:
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از ستمکارانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من المستغفرین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از آمرزش خواهانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الموحدین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از یکتا پرستانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الخائفین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از هراسناکانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الوجلین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از وحشت زدگانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الراجین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از امیدوارانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الراغبین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از مشتاقانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من المهلّلین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از خدا گویانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من المسبحین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از تسبیح گویانم .
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من المکبرین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است و من از تکبیر گویانم .
لا اله الا انت سبحانک ربى و رب آبائى الاولین جز تو خدایى نیست ، ذات تو منزه است ، اى خداى من و پیشینیان من .

47 دیدگاه
 • بی نام
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 06:41:17
  پاسخ
  22 8

  نمیشد به زبان فارسی سلیس ترجمش کنین؟ هم عربیاش هم اون فارسیاش.

 • بهار
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 07:54:58
  پاسخ
  20 2

  ممنون.هدیه خوبی بود اول صبحی...

 • بی نام
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 08:02:35
  پاسخ
  19 5

  اون 45 دقیقه رو من امتحان کردم نتونستم یعنی نهایتش یه ربع بیشتر نتونستم به حالت سجده بمونم خیلی سخته ! التماس دعا

  • سجاد
   یکشنبه 25 بهمن 1394 - 00:02:47
   9 1

   سلام دوستان من هم ازیاد گرفتن این ذکر خیلی خوشحالم منم گرفتاری خیلی بزرگی دارم التماس دعا دارم

 • بی نام
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 08:32:55
  پاسخ
  6 10

  «واجعل لسانک رطباً بذکر هذه العبارة فی البیت / فی المواصلات / وانت تتصفح الشبکة أو الفیس بوک / فی منامک .. فی کل وقت وحین» اونوقت این جمله «وانت تتصفح الشبکة أو الفیس بوک» یعنی چی... ؟!!!

  • بی نام
   پنجشنبه 14 فروردین 1393 - 01:51:31
   9 5

   روشنگری کنید لطفاً. ترجمه‌ی این‌ها یعنی چی؟ مواصلات - شبکه - فیس‌بوک

 • علی اکبر راد اخلاقی
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 08:33:34
  پاسخ
  13 2

  با سلام وتشکر وآرزوی موفقیت روز افزون به استحضار می رساند در قسمت ذکر بعد از نماز مغرب وعشا در شب چمعه ، قبل از کلمه سبحانک کلمه انت درج نگردیده است .

 • شیرازی
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 08:37:22
  پاسخ
  53 5

  بسیار عالی - برای سلامتی گردآورنده محترم صلواتی بفرستید - اللهم صل علی محمد و آل محمد -

  • بی نام
   پنجشنبه 22 خرداد 1393 - 10:46:11
   25 1

   اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 • بی نام
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 10:10:19
  پاسخ
  8 2

  عالي بود. موفق باشيد انشالله

 • بی نام
  یکشنبه 11 اسفند 1392 - 10:35:00
  پاسخ
  42 3

  ممنون از راهنماییتون. من مشکل بزرگی دارم که در واقع در یک کاری گیر افتادم راه پس و پیش هم ندارم. چند ساله که درگیرشم. دیگه جدا خسته و ناامید شدم. انشاله میخوام از امروز شروع کنم به این ذکر انشالله که گشایشی در کارم صورت بگیره. خداوند گرفتاری همه رو رفع کنه.التماس دعا از همه شما و خبرآنلاینی های عزیز دارم.

 • امین
  دوشنبه 12 اسفند 1392 - 08:37:45
  پاسخ
  13 3

  خدا خیرتان دهد

 • ali
  پنجشنبه 22 اسفند 1392 - 16:30:14
  پاسخ
  5 1

  ممنون از شماوهمکارانتان

 • بی نام
  چهارشنبه 28 اسفند 1392 - 10:44:28
  پاسخ
  11 0

  سپاس

 • میترا
  سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 - 22:43:46
  پاسخ
  5 0

  خیلی خیلی عالی بود ممنون، خدا واقعا خیرتون بده

 • شمع
  سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 - 12:50:20
  پاسخ
  9 4

  عالی بود من ده سال است مداومت براین دعا دارم .اما استاد من ذکر 110 تا بعداز نماز عشا تا نزدیک سحر را دادند

  • پروانه
   چهارشنبه 26 آذر 1393 - 08:42:04
   6 2

   سلام شمع عزيز من بتازگي وارد اين واديها شدم كتاب علامه حسن زاده آملي ميخونم اگر تمايل داريد بمن كتاب معرفي كنيد براي يه مبتدي .

  • سمی
   چهارشنبه 3 خرداد 1396 - 16:09:55
   3 0

   میشه بگین بدونه نظز استاد خوندن آیا عواقب دارد؟؟؟ از کی باید پرسید؟؟

 • محمدحاتمی
  یکشنبه 8 تیر 1393 - 09:18:40
  پاسخ
  11 1

  ذکر یونسیه برای سالک همانند سوخت برای ماشین است والله العالم

 • ناشناس
  چهارشنبه 18 تیر 1393 - 16:04:00
  پاسخ
  7 2

  عالی بود

 • العبد
  دوشنبه 23 تیر 1393 - 02:06:29
  پاسخ
  24 10

  با سلام و عرض ادب گفتن این ذکر شریف خوب است اما آیا شرایط در ما جمع هست؟آیا نمازی که میخوانیم به معنی کلمه نماز حقیقی است یا نه؟ تصور کنید نماز اول وقت نباشد یا باشد اما یاد غیر حضرت حق در نمازمان وارد شود گفتن اذکار مخصوص اثر خواهد داشت؟هستند کسانی که زیارت عاشورا میخوانند اما لعنتش به خودشان هم میرسد پناه بر خدا که در پشت پرده ظالم نباشیم آیا واقعا ما حسینی هستیم یا یزیدی؟ البته به قول عارفی هر چیزی که باعث نگفتن ذکر خدا باشد از ناحیه شیطان است و عرض بنده این بود که سعی کنیم تصمیم بر گفتن ذکری گرفتیم واقعا عزممان در ترک گناه حقیقی باشد باز به قول عارفی حتی اگر کسی چله حقیقی را گذرانده باشد اما یک نماز واجب قضا شود اثر آن همه زحمت بر باد میرود التماس دعا یا حق

 • بی نام
  سه شنبه 18 شهریور 1393 - 23:10:31
  پاسخ
  9 5

  فکرمیکنی خودت کاملی همه گناهکاریم حتا شما

 • بی نام
  پنجشنبه 20 شهریور 1393 - 10:12:34
  پاسخ
  15 3

  باید تلاش کرد هرچند گناه کاریم

 • بی نام
  جمعه 2 آبان 1393 - 06:24:15
  پاسخ
  11 4

  سلام,این ذکر اثار خوبی داره,ولی عزیزان مواظب باشند که اگه این ذکر رو گفتند دچهار عجب نشند.وبه این توجه کنند که ماهیچی نیستم,از اول خلقت تا الان,چیزی از خودمون نداریم.التماس دعا

  • بی نام
   دوشنبه 24 آذر 1393 - 23:07:22
   3 1

   چقدر زیبا گفتی ممنون

  • بی نام
   پنجشنبه 18 دی 1393 - 20:28:43
   3 1

   ممنونم

 • بی نام
  شنبه 17 آبان 1393 - 00:51:06
  پاسخ
  9 1

  التماس دعا

 • بی نام
  یکشنبه 9 آذر 1393 - 13:36:22
  پاسخ
  2 0

  تشکر فراوان

 • باران
  جمعه 19 دی 1393 - 07:40:53
  پاسخ
  12 4

  با سلام و تشکر از مطلب مفیدتون من می خوام این ذکر و بگم اما متاسفانه مشکل گردن دارم ومشکل گوش میانی که دچار سرگیجه وتهوع میشم.اگه کسی بخواد این ذکر رو بگه وسجده نکنه بی فایده ست و قابل قبول نیست؟؟؟

  • زهرا
   یکشنبه 4 مرداد 1394 - 22:22:04
   7 2

   دوست عزیز چرا میگید بی فایده هست.وقتی انسان کاری رو از روی اخلاص انجام بده خداوند حتما قبولش میکنه...ولی اگر اخلاص در عمل یا در اینجا ذکر نداشته باشیم چطور از خدا توقع داریم؟خداوند در قرآن می فرمایند:مرا بخوانید تا اجابت کنم. حالا شما با توجه و اخلاص این ذکر مبارک رو بگید ،مطمئن باشید نتیجه خوبی خواهید گرفت.من هر وقت از گناهانم غمگینم این ذکر رو میگم تا خداوندم اقرار من رو به گناه ببینه و بدونه که من اون رو مقصر نمی دونم.بله،من بودم که گناه کردم،من بودم که از نفسم پیروی کردم و من از ستمکاران بودم و خداوندم پاک و منزه هست از اینکه تقصیری داشته باشه و ستمی بر من روا داشته باشه.

 • بی نام
  سه شنبه 7 بهمن 1393 - 13:20:59
  پاسخ
  5 9

  التماس دعا

 • بی نام
  شنبه 11 بهمن 1393 - 21:38:02
  پاسخ
  9 3

  ممنون. حتی اگر در ابتدا نمازمون به دلمون نشینه ولی درست میشه

 • بی نام
  شنبه 3 مرداد 1394 - 02:37:27
  پاسخ
  4 4

  سلام باران در مورد شما نیازی به سجده نیست مادرون را بنگریم و حال را نی برون را بنگریم وقال را

 • نادم
  جمعه 9 بهمن 1394 - 19:35:59
  پاسخ
  2 0

  واقعا ممنون... امیدوارم ک کمکم کنه این ذکر.. من ب لطف و کرم خدا امید دارم..

 • samareh
  چهارشنبه 14 بهمن 1394 - 12:11:45
  پاسخ
  3 1

  ممنون عالی بود

 • محمد
  دوشنبه 19 بهمن 1394 - 03:17:29
  پاسخ
  2 2

  تا الان ذهنم بیشتر مشغول سوره یاسین و واقعه بود ممنون که این ذکر مهم رو بیان کردید

 • بی نام
  یکشنبه 23 اسفند 1394 - 17:59:33
  پاسخ
  5 0

  کمترین اثر این ذکر حتی اگه با حضور قلب هم نباشه جلوگیری از گناهه واقعا جواب میده

 • کامی
  سه شنبه 24 فروردین 1395 - 02:07:01
  پاسخ
  1 0

  ضمن عرض سلام به مدیر محترم سایت و همه دست اندرکاران و سلام به روح ملکوتی حضرت امام خمینی ره و تمامی شهدا و فضلا و علما. این سایت معنوی است محتوایش را غنیمت بشمارید. التماس دعا. برادر شما یه جانباز

 • بی نام
  چهارشنبه 16 تیر 1395 - 20:25:47
  پاسخ
  10 0

  سلام بنده زیر نظر استاد دوسال 1000مرتبه این ذکر را تجربه کردم کمترین اثرش این است که انسان فرشته صفت می شود و فکر گناه از سر انسان می رود

 • مهتاب
  جمعه 2 مهر 1395 - 13:11:44
  پاسخ
  7 0

  سلام دوستان واقعا این ذکر معجزه میکنه ب برکت این ذکر مشکلم داره حل میشه خداروشاکرم بابت همه چی

 • بینام
  دوشنبه 15 آذر 1395 - 10:48:59
  پاسخ
  4 0

  ممنونم بابت توضیحاتتون این ذکرخیلی زیباست جداازعجایب این ذکر

 • بی نام
  جمعه 26 آذر 1395 - 22:55:30
  پاسخ
  0 0

  سلام علیک

 • نانا
  دوشنبه 21 فروردین 1396 - 16:56:20
  پاسخ
  7 0

  منم به ياري خدا اين ذكر رو از امروز به مدت چهل روز شروع كردم به نيت آزادي برادرم كه صحيح وسال از زندان آزاد بشه و ميدونم كه خدا دعايم رو استجابت مي كنه اسم زنداني بابك هست براش دعاي آزادي كنين التماس دعا 🙏🙏🙏🙏🙏

 • نانا
  دوشنبه 21 فروردین 1396 - 16:59:23
  پاسخ
  10 1

  منم اين ذكر رو از امروز به مدت چهل روز شروع كردم به نيت آزادي برادرم از زندان كه انشاءالله صحيح و سالم به زودي به آغوش خانواده برگرده و ميدونت كه خدا دعايم را مستجاب مي كنه اسم زنداني بابك هست براي آزاديش دعا كنيد 🙏🙏🙏🙏🙏

 • ح
  چهارشنبه 7 تیر 1396 - 00:47:16
  پاسخ
  1 4

  سلام دوستان تو را خدا اگه پیام منو خوندید برای منم از ته قلب دعا کنید یه پسر رو دوست دارم خیلی بهش علاقه دارم دعا کنید برگرده پیشم باهام ازدواج کنه اسمش حسین به خاطر خدا دعام کنید ممنون از لطفتون ان شاءالله همگی حاجت روا بشین بحق قرآن کریم بحق سوره یس که قلب قرآن الهی آمین یا رب العالمین التماس دعا

 • ناچیز مغرور
  جمعه 9 تیر 1396 - 16:28:14
  پاسخ
  2 1

  مدتی شاید حدود یک ماه بعد از نماز درسجده تا جایی که می توانستم با حضور قلب میگفتم شبی درخواب نزدیک اذان صبح در فضای سینه ام اذان میگفتند که از زیبایی و شدت صدا از خواب بیدار شدم چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

 • بی نام
  سه شنبه 10 بهمن 1396 - 14:10:59
  پاسخ
  1 1

  لطفاطریقه صحیح ختم روبفرمایید.

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین
وبگردی