پنج شنبه 30 فروردین 1397
دوشنبه 26 تیر 1396 - 17:58:17 چاپ

امیراحمدیان: تاجیکستان از تنش با ایران متضرر خواهد شد

فراموشی خدمات ایران به تاجیکستان نمک‌نشناسی است | حضور کبیری در ایران بهانه‌ای بیش نیست

بین الملل > دیپلماسی - بهرام امیر احمدیان کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین تنش شکل گرفته بین ایران و تاجیکستان را مورد ارزیابی قرار داده است.

محمد اکبری: در روزهای اخیر فضای متشنجی بین ایران و تاجیکستان در حال شکل گیری است. تاجیکستان مراکز فرهنگی، اموزشی و علمی ایران را در این کشور تعطیل کرده است و مسیر تقابل گونه ای را پیش گرفته است. دو کشور در رابطه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حضور دبیر کل آن در ایران تناقضاتی داشته اند که باعث شده است روابط دو کشور به تیرگی گرایش داشته باشد. این در حالی است که عربستان فعالیتهای زیادی را در این کشور شروع کرده و به نظر می رسد سلفی گری و وهابیت می تواند رشد بسیاری در این کشور داشته باشد و خطر رشد آن در بین مردم فارسی زبان متصور است. در این باره با بهرام امیراحمدیان کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید.

تاجیکستان اقدام به تعطیلی مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی ایران در این کشور کرده است و روند تنش آمیزی را با ایران پیش می برد. به نظرتان چرا در روزهای اخیر تنش بین ایران و تاجیکستان افزایش پیدا کرده است و چه روندی برای آینده متصور است؟

تنشی که بین ایران و تاجیکستان پیش امده البته به سالهای قبل بر می گردد که به حمایت ایران از نهضت اسلامی تاجیکستان مربوط است. حمایت ایران از این حزب بزرگنمایی شد و اعتراضاتی شکل گرفت. ایران بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است از جنبشهای اسلامی و غیر اسلامی آزادی بخش حمایت می کند و از این رو کمک ایران به یک حزب اسلامی غیر طبیعی به نظر نمی رسد. اگر یک ساختار سیاسی منسجم و دموکراتیک در یک کشور وجود داشته باشد، حمایت ایران از یک حزب اسلامی برای شکل دادن موازنه ای بین دولت و مردم که یک انقلاب و جنگ داخلی را پشت سر گذاشته است طبیعی می نماید.

ایران یکی از اعضای اصلی هیات صلحی بود که جنگ داخلی تاجیکستان را به صلح و ثبات منتهی کرد و یک بخش مصالحه در تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است که در تقسیم قدرت سهم داشته است. ایران از چنین جنبشی حمایت می کرد که در جنگ داخلی فضای متعادلی بوجود بیاید.

نقش ایران بسیار مثبت بود، هر چند روسیه نقش ایران را بسیار کم جلوه می داد ولی ایران یک پای ثابت مذاکرات صلح در تاجیکستان بود. بنابراین نقش ایران در ایجاد صلح و پایان دادن به یک جنگ داخلی و برادر کشی بسیار مهم بوده است. ایران این موضوع را رصد می کرد که تقسیم قدرت چه روندی را در این کشور طی می کند. ولی دولت تاجیکستان آرام آرام قدرتی را که به اپوزسیون و جنبش اسلامی داده بود گرفت و آنها را خنثی کرد و این موضوع منجر به این شد که هر گونه فعالیت جنبش های اسلامی محدود شود. نه تنها فعالیت های جنبش بلکه هر گونه تحرک و فعالیت اسلامی، حضور جوانان در مساجد، نام گذاری های اسلامی نیز محدود شد و باعث اعتراضاتی گردید. ایران به عنوان ناظر و عضوی از گروه صلح طبیعی بود که به آن اعتراض داشته باشد، اما تاجیکستان آنرا مسئله داخلی خود قلمداد کرده و این تنش را باعث شده است.

اما در حال حاضر در تاجیکستان جنبشهای افراطی در حال رشد هستند. جنبشهای افراطی که نشات گرفته از داعش و تفکرات سلفی و وهابی هستند. البته دولت تاجیکستان برای سرکوب نیروهای معتدل هم از ابزاری استفاده کرده است که برای نیروهای افراطی استفاده می شود که شاید سناریویی در کار است که حرکت های تروریستی هم به حساب حزب اسلامی تاجیکستان گذاشته شود و به این روش آنرا سرکوب کنند. تمایل زیادی برای سرکوب این حزب وجود داشته است. چون حزب نهضت اسلامی در پارلمان هم توانسته بود کرسی هایی بدست آورد ولی در تقسیم قدرت آن را کنار گذاشتند که در نهایت منجر به از هم پاشیدگی حزب شد و آنرا غیر قانونی اعلام کردند.

ایران موضعی در خصوص این تحولات داشت؟

موضع ایران این بود که این حزب در تاجیکستان بین دولت و جنبش های افراطی وزنه تعادلی بود ولی با حذف آن و تروریست اعلام کردن آن و دستگیری اعضای اصلی و تبعید و زندانی کردن، سایرین، فضای متشنجی پیش گرفته می شود. دبیر کل حزب آقای کبیری بود.  غیر قانونی اعلام کردن حزب و حضور ایشان در ایران همزمان شد و در واقع ایران از ایشان به عنوان رهبر یک حزب استقبال کرده بود. اما  این موضوع منجر به اعتراض شدید رحمان در تاجیکستان شد و آقای رحمان به نظر می رسد که برای قبضه کامل قدرت، این موضوع را بهانه کرد و از طرفی روابطش با ایران را به این سمت برده است. 

روابط ایران با این کشور در گذشته در چه سطحی قرار داشت؟

ایران دو سرمایه گذاری مهم در این کشور کرده است. یکی سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده و دیگری در زمانی که هیچ کس در آنجا سرمایه گذاری نمی کرد، تونل 5 کیلومتری خجند به دست ایرانیان ساخته شده است. در ضمن در بخش های مختلفی در مسائل فرهنگی و سیاسی از این کشور حمایت کرده است. کمیته امداد در آنجا فعالیت داشته و برای خانوارهای زیادی ایجاد اشتغال کرده است. در بخش رایزنی فرهنگی فعالیتهای زیادی وجود داشته است. همه اینها موضوعاتی است که از طرف ایران برای تعامل و گسترش مناسبات شکل گرفته است و در حال حاضر تاکید بر تنش از طرف تاجیکستان، به نوعی نمک نشناسی از طرف آنها محسوب می شود.

ملت تاجیکستان و ایران مسئله ای با یکدیگر نداشته و به هم علاقمند هستند. در ایران از مشاهیر و بزرگان تاجیک در مناسبات های مختلف دعوت می شود و در سطح فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری های زیادی شکل گرفته است و کمک های زیادی به تاجیکستان شده است که روند گسترش تنش می تواند به دو موضوع منجر شود. یکی اینکه در داخل تاجیکستان افراط گرایان رشد خواهند کرد و وزنه ای مانند حزب نهضت اسلامی وجود ندارد و دوم اینکه این روند با مخالفت مردم و نخبگان تاجیکی روبرو خواهد شد. مردم و روشنفکران و اندیشمندان که از فعالیتهای رایزنی ایرانی بهره برده اند، در ایران و مناسبات مختلف حضور داشته اند. از این رو این روند ناسپاسی است که باید در محافل روشنفکری و رسانه ها و هم در کنفرانس ها و مجامع بین المللی باید بخاطر مقابله تاجیکستان در مقابل فعالیتهای فرهنگی ایران تقبیح شود.

عربستان در حال حاضر فعالیت زیادی در تاجیکستان شروع کرده است و به نظر می رسد که در حال گرفتن جای ایران در تاجیکستان است. این چه مسائلی را در رابطه با تربیت سلفی ها و وهابی ها در بین فارس زبان ها بوجود بیاورد؟

باید توجه داشت ما در آنجا کاستی هایی داشتیم و از لحاظ فعالیت فرهنگی فقط بر بعد دینی و مذهبی بیشتر از مسائل تمدنی و فرهنگی توجه کردیم. ولی به هر حال آموزه های شیعی به مذاق حکومتی که همه سنی مذهب هستند خوش نیامده است، ولی کشور رقیب مانند عربستان به راحتی می توانند به آنها نزدیک شوند و با این موضوع که ایران تمایل دارد محور شیعی را گسترش دهد، آنها به عنوان سرزمین وحی، آموزهای وهابی را تبلیغ کنند. وهابی گری چیزی است که در گذشته در آنجا تهدید محسوب می شد ولی در حال حاضر می تواند در فضای مستعد آنجا رشد کند. به نظر می رسد که دعوت از عربستان و اینکه گفته می شود 35 مدرسه آموزش اسلامی در آنجا شکل گیرد، در حقیقت نوعی اسلام سیاسی عربستان در آنجا توسعه پیدا خواهد کرد. آقای رحمان در محافل دینی می تواند ادعا کند که ایرانی ها می خواستند آموزه های شیعی را به ما تحمیل کنند و اکنون تلاش می کنیم با یک کشور سنی مذهب و مرکز وحی در ارتباط باشیم. مراسم بزرگداشت امام اعظم که برای ابوحنیفه برگزار شد به نظر می رسد با کمک کشورهای سنی مذهب ثروتمند بود. از این رو ایران در این مقطع زمانی ابزارهای کمی در دست دارد، ولی مجامع بین المللی و محافل فرهنگی می تواند این مسئله را تقبیح کنند و در محافل روشنفکری تاجیکستان که به ایران گرایش دارند گفته شود. این موضوع می تواند به نارضایتی مخفی در این محافل منجر شود و بصورت مبارزه مدنی بخاطر کاهش سطح روابط دو کشور مطرح شود. باید گفت تاجیکستان در این میان متضرر خواهد شد چرا که سطح روابط ایران با آنها کم بوده و آنها سود بیشتری از این رابطه داشته اند. چرا که سرمایه گذاری هایی از طرف ایران در آنجا شکل گرفته است.

به نظرتان مسیرهای دیپلماتیک باز هست و می توان فضا را تلطیف کرد؟

به نظر می رسد که در این فضای متشنج نیاز نیست عکس العمل سریعی شکل گیرد و البته دستگاه دیپلماسی قدرت و توان این را دارد که تنشها را مدیریت کند و به هر روی در روزهای آینده می تواند تحرکاتی برای این روند شکل گیرد. نگرانی نباید وجود داشته باشد. روابط با این کشور حالتی نیست که تاجیکستان سهم بالایی در مناسبات و تجارت خارجی ایران داشته باشد و از این رو طرف تاجیکی باید به تکاپو بیفتد که موضوع را حل و فصل کند.

4949

کلید واژه‌ها : تاجیکستان -
36 دیدگاه
 • بی نام
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 18:33:04
  پاسخ
  49 60

  جای دوری نمی ره بر می گرده. از خودمانه

  • بی نام
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:25:15
   243 11

   حمایت از احزاب آزادیخواه کشورهای دنیا,ب مامربوط نیست تبعات بدی برای ملت داره ازتحریمهای جدید و بدنامی مردم ایران تاکارشکنیهای متعدد...گند کاری حماس مشخص شد ک اول باایران روابط خوبی داشت بعد بخاطرمسایل سوریه ازایران کاملادورشد و ب سمت عربستان رفت و سپس ب قطر,حال ک کیسه خالی گشته دستهایش ب سمت ایران درازشده... مردم عاقل هستند میفهمند بخدا....

  • بی نام
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 21:22:57
   4 81

   کونوا قوامین لله شهداء بالقسط یعنی چه که به ما مربوط نیست؟

  • بی نام
   سه شنبه 27 تیر 1396 - 06:45:44
   36 4

   چون فارس زبانه باید نصف بودجه مملکت هم برای بدست اوردن دل اونا مصرف بشه با دولت قبل خوب بودن چون بابک زنجانی پولای نفت رو مستقیم تو بانک مرکزی تاجیکستان می ریخت

  • بی نام
   سه شنبه 27 تیر 1396 - 06:51:02
   53 1

   تعصب بیجا مانع پیشرفت هست چه تعصب زبانی باشه چه تعصب نژادی باشه جه تعصبات دیگه. طرف همزبان هست هر چه هست باید حساب کتابش مشخص باشه میلیاردها دلار ریختیم توی گلوی اینا که همزبان است بعد مردم توی تهران گور می خوابن و توی خوزستان نفت می فروشن و غبار تحویل می گیردن

 • بی نام
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 18:33:17
  پاسخ
  45 85

  حیف از این کشور. خیلی دوستش دارم

 • حسین
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 18:54:54
  پاسخ
  203 14

  یمن و سوریه و ونزوئلا بس نبود الان تاجیکستان هم به دست گلهای قبلی اضافه شد

  • بی نام
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 21:20:41
   4 59

   یمن رو عربستان نابود کرد سوریه رو عربستان و اسرائیل نابود کردند ونزوئلا رو هم وابستگی شدیدشون به نفت نابود کرد.....

  • بی نام
   شنبه 21 مرداد 1396 - 01:56:08
   0 1

   منظورش این بود که پول من و تو ... را میریختن تو جیب این کشورها اخرشم هیچی که هیچی...حالا این هم اضافه شد به اون کشورها... توروبه اون خدایی که قبول دارید یک کم فکر کنید بعد از دیوار بالا برید...

 • رضا
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 19:11:43
  پاسخ
  334 15

  خیلی جالبه ، حمایت ایران از یه حزب تاجیکستان بعد میگن ما دخالت نمیکنیم اگر فلان کشور از یه حزب ما حمایت کنه شما زمین و زمان رو بهم میریزیدا . آخه بابا به ما چه ، شما ذو بخدا سرتون تو کار خودتون باشه

  • ایرانی هستم
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:01:06
   225 11

   خدا از دهنت بشنوهه.آنچه که عیان است،چه حاجت به بیان است؟نتیجه ی دخالتهای ایران در منطقه رو داریم میبینیم...

  • بی نام
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:50:49
   51 74

   اینقدر ساده انگارانه نظر ندید. تاجیکستان با سوریه و یمن فرق می کنه و همسایه ما است و ریشه های تاریخی و زبانی مشترک خیلی زیادی داریم. ولی عربستان از اون سر خلیج فارس اومده به تاجیکستان و با چراغ سبز دولت در این کشور سنی مذهب بشدت مشغول یارگیری و فعالیت و تبلیغ علیه ایرانه. متأسفانه تعداد زیادی از نیروهای داعش از همین تاجیکستان جذب شدن. ایران هم مثل هر کشور بزرگ دیگه ای نمی تونه دست روی دست بگذاره تا در همسایگی اش توطئه بکنن و فقط تماشاچی باشه. این سیاست در زمان شاه هم در مورد همسایگان انجام میشده. برای مثال از کردهای مخالف دولت عراق حمایت میشده تا صدام رو سر جاش بشونن. عربستان و اقمارش از همان زمان شاه هرگز یک ایران قدرتمند رو نمیخواستن و دوست داشتن تجزیه بشه. فقط الآن سیاستشون علنی شده.

  • بوئين زهرا
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 21:05:33
   145 11

   يك شب اگه نگيم ام القراي دنيا هستيم اون روزمون روز نميشه

  • رضا
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 22:13:50
   56 2

   آقای تحلیل گر سیاسی ، تاجیکستان همسایه ماست ؟؟؟؟ راه حفاظت از منافع کشور سرک کشیدن تو کشورای دیگه نیست ، سوییس دمش تو کدوم کشوره ، یا سوئد ، یا خیلی جاهای دیگه ، برو بابا

 • مشهد
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 19:34:43
  پاسخ
  15 33

  دوباره بر ميگرده . الانم جذب پول عربستانه اما به نظر من اصل موضوع سر پولهاي بابك زنجاني و در واقع ايرانه ، فكر ميكنه ميتونه پس نده . ولي تعجب من از كشور خودمونه . ما رو چه به حمايت از گروههاي اسلامي ميانه رو سني اونم. در تاجيكستان كه تنها نقطه تفاوت ما با اونها همين مذهبه ، برام عجيبه . عجيب تر اينكه كشورهاي ديگه فقط به خاطر بول و مزايا عربستان كشورشون رو دو دستي به وهابيت و تروريسم تقديم ميكنن

 • دلند
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 19:52:07
  پاسخ
  134 6

  پدر اين مردم رو اين حزب و حزب بازيها در آورده

  • رضا
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:51:46
   169 10

   پدر مردم رو فوضولی تو کار دنیا دراورده

 • بی نام
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 19:56:52
  پاسخ
  8 95

  یه کف بلند برای همکاری عربستان تروریست پرور و تاجیکستان پول پرور بزنید امیدواریم به پای همدیگر هر چه زودتر پیر شوند.

 • سجاد
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:35:08
  پاسخ
  27 83

  ما در دوره ای با توهم «محور کشورهای فارسی» زیادی به تاجیکستان حال دادیم و دقت نکردیم که فردا چی میشه. وقتی طرفی زیادی حال میده انتظاراتش از طرف مقابل زیاد میشه در حالی که طرف مقابل خودش رو متعهد به اون نمی بینه.

 • سجاد
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:43:53
  پاسخ
  38 6

  یک نکته خیلی مهم اینه که چند سال قبل روسیه نیروی نظامی به تاجیکستان فرستاد و ما که بشدت مشغول رجز خوندن با برخی همسایگان بودیم «ساکت ساکت» موندیم در حالی که حتما باس قبل از اعزام نیروها و همون موقع توافق روسیه و تاجیکستان اعتراض می کردیم و مانع می شدیم. اعزام اون نیروی نظامی بدین معنی بود که تاجیکستان بیشتر متکی به روسیه خواهد بود و تحلیلگران عاقل فهمیدند که دیر یا زود عذر ایران رو خواهد خواست که خواست. البته اکثر تحلیلگران پرسروصدای ما مشغول تبلیغات منفی علیه 23 همسایه دیگه بودند.

  • بی نام
   دوشنبه 26 تیر 1396 - 23:09:42
   4 14

   حالت خوشه؟ قبلا جزو شوروی بودن، الفباشون روسیه، کلی لغت روسی دارن و یک میلیون تاجیک توی روسیه کار می‌کنند

 • بی نام
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 20:59:57
  پاسخ
  60 25

  خب متحدین سعودی در مسیر رفاه و ابادانی هستتد مانند امارات ولی متحدین ایران مشغول جنگ داخلی یا در اشغال روسیه تاجیکستان هم ترسیده

 • بی نام
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 21:03:12
  پاسخ
  61 1

  یعنی چی که بر اساس قانون اساسی ...

 • سمندون
  دوشنبه 26 تیر 1396 - 21:05:12
  پاسخ
  112 3

  کمیته امداد انجا فعالیت دارد یعنی چه بگو به مردم انجا ماهیانه کمک می کنیم برای ازدواج جوانان تاجیک جهیزیه فراهم می کنیم پول نفت به کجاها خرج می شود

 • ابراهیم
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 00:30:32
  پاسخ
  23 0

  ای داد بیداد از پول مفت نفت که کجا خرج میشه.حضرات چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 05:46:20
  پاسخ
  46 1

  ایران تنها کشوری است که با کشورهای 5 قاره دنیا درگیره و در کار همه کشورها هم فضولی میکنه. قاره امریکتی شمالی: خود امریکا رو به سفارتش حمله کرده با امریکا درگیره با کاندا درگیره سفارت تعطیل شده با ارژانتین درگیر با کشورهای امریکای لاتین درگیر با کل اروپا درگیر با افریقا درگیری و دخالت و تنش با اسیا درگیر با اعراب درگیر و... تاجیکستان هم حق داشته با ایران درگیر بشه من هم بودم همینکارو میکردم. مگه میشه با کل دنیا درگیر بود و برا هر درگیری هم توجیه اورد؟

 • عباس
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 07:43:22
  پاسخ
  9 3

  سلام،ما در روابط با کشورهای دنیا باید به مشترکات فکر کنیم تا بتوانیم هر چه بیشتر به کشورها نزدیک شویم.تاجیکستان زمانی نه چندان دور قطعه ای از سرزمین ما بوده است که بدلیل بی لیاقتی شاهان قاجار حرمسرا نشین از سرزمین مادری اش یعنی ایران جدا شده است .زبان مردم این کشور پارسی اصیل ونژاد مردم این کشور ایرانی است.ما نباید توقع داشته باشیم که همه مانند ما فکر کنندوباید همه را براساس آداب،فرهنگ،دین ومذهب،سیاست ودیدگاههای خودشان بپذیریم وباآنان رابطه برقرار کنیم ما نبایددر سیاستهای داخلی وخارجی کشورها مداخله کنیم وبهانه را بدست بهانه جویان بدهیم تا تخم اختلاف وجدا کردن ایران از همسایگان وسایر کشورهای جهان را بکارند ومحصول خود را که همان ایزوله کردن ودر فشار وتنگنا گذاشتن ایران است را درو کنند.

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 07:57:54
  پاسخ
  52 0

  ما راه اشتباه میرویم راه جذب دیگر کشورها نیروی نظامی نیست قدرت اقتصادی است. کره جنوبی یا چین مگر در سیاست ما دخالت میکنند ولی تمام بازار و حتی اگر فوتبال و والیبال نبود تمام صدا و سیما را فتح میکردند. بجای اینکارها بچسبید به اقتصاد و صنعت ده سال دیگه همه اینها التماستان میکنند

 • الکس
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 08:00:44
  پاسخ
  28 4

  فقط کافیه تفاوت کشورهائی که متحد عربستانن با کشورهائی که متحد ایرانن مقایسه کنید...هر کشوری که عربستان روش دست میزاره آباد میشه و هر کشوری که ایران روش دست میزاره با خاک یکسان میشه

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 08:04:30
  پاسخ
  39 1

  حضور عربستان در تاجیکستان نه به نفع ایرانه نه به نفع روسیه با توجه به نزدیکی چچن و قزاقستان بوی توطئه های بعدی میاد باید با تحریک روسیه مساله رو برای همیشه حل کرد

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 12:40:57
  پاسخ
  4 28

  بعضی دوستان انگار وطن فروشن،فقط تیکه و متلک میندازن به هر موضوعی.نظر بعضی از دوستان دست کمی از نطقهای بی بی سی و شبکه های سلطنتی زرد نداره.

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 12:59:49
  پاسخ
  29 4

  هیچ دوستی برای خودمون باقی نگذاشته ایم اوناییم که به اصطلاح دوستمونند محتاجمونند

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 15:14:32
  پاسخ
  1 2

  حمایت از گروه های وحزبی خاص توسط دولت یک کشور در سایر کشورها برای مقاصد سیاسی کاریست که تمام دولتهای در تمامی کشور های دنیا انجام میدن به نحوی که دخالت مستقیم در نظام سیاسی کشور دوم به حساب نیاد ، و بیشتر قدرت های دنیا هم تو کشور های دیگه نیروی نظامی دارن و در جنگ های سوریه عراق افغانستان و شمال آفریقا برای منافع خودشون شرکت کردن. و برای این کار بودجه های هنگفت هزینه میکنن . این کاریه که هر دولت و حکومتی که تو کشور ما هست از نظر تحکیم سیاست خارجی و با انتخاب اهداف درست باید انجام ده . چرا عده ای تا این اخبار رو می شنوند به جای تحلیل چگونگی این سیاست ، با پیش کشیدن مباحث نخ نمای اقتصاد داخلی ، کل اون رو زیر سوال می برند.

  • حامی
   چهارشنبه 28 تیر 1396 - 10:57:21
   2 0

   دوست گرامی البته این حمایت اگر هم از نظر ما درست و به جا باشه باید در نهایت منطق و عقلانیت و صد در صد مزابف با منافع ملی تأکید می کنم ملی باشه.

 • بی نام
  سه شنبه 27 تیر 1396 - 20:32:32
  پاسخ
  0 7

  کار حزب و احزاب همیشگی نیست.فرهنگ تاجیکستان با ایران عجین است و همکاری انها با عربستان موقتی خواهد بود هرکسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

 • فزاد
  چهارشنبه 28 تیر 1396 - 10:37:50
  پاسخ
  15 0

  امان از دست توهم مدیریت جهان ...ما تو معیشت حداقلی مردم موندیم ..بعد میریم دست میکنیم تو لانه زنبور شما نگاهی به لیست کشورهای دوست وبرادر ما بکنید یا درگیر جنگ داخلی هستند..یا دچار قخطی ..جالب اینجاست وقتی مشکلاتشون توسظ نفت ایران حل میشه دیگه ما رو نمیشناسن...

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

آخرین مطالب
x