دوشنبه 2 مهر 1397
پنجشنبه 29 تیر 1396 - 17:01:30 چاپ

فیلم | توصیه‌های رهبرانقلاب درباره تربیت فرزند | فرزندی تربیت کنید که برایتان طلب مغفرت کند

چند رسانه‌ای > فیلم - در ویدئوی زیر سخنانی از رهبر انقلاب را درباره تربیت فرزند می شنوید. ایشان می فرمایند: فرزندی تربیت کنید که پس از مرگ برایتان طلب مغفرت کند، بعضی بعد از مرگ پدر، یک طلب مغفرت هم نمی کنند؛ یادشان هم بیفتد فقط قضایا نقل می کنند. بیانات ایشان را در ویدئوی زیر بشنوید.

61261