ببینید | خراب کردن دیوار صهیونیست‌ها توسط روستاییان فلسطینی

روستاییان زندانی شده توسط صهیونیستها در فلسطین اشغالی، حصارهای صهیونیستها را فرو ریختند.

کد خبر 1353066

برچسب‌ها