برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز اعلام شد

جدول شماره ٨ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ٢٢ شهریور برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جدول شماره ٨ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ٢٢ شهریور برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته طراحی دوخت

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار - پایه دهم-درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران - پایه١٠- رشته گرافیک

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی ونگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم (آموزش مقدماتی١)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مرور پایه هفتم)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم (مرور پایه هشتم)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار
متوسطه دوم

ساعت ٧:٣٠ عربی زبان قرآن ١

ساعت ٨ عربی زبان قرآن ٣

ساعت ٨:٣٠ عربی زبان قرآن ٢

ساعت ١٠:١۵ عربی زبان قرآن ٣

ساعت ١٠:۴۵ دین و زندگی ٢

ساعت ١١:١۵ زبان انگلیسی ١

ساعت ١١:۴۵ فیزیک ٣

ساعت ١٢:١۵ حسابان ١

ساعت ١٢:۴۵ ریاضی و آمار ١

ساعت ١٣:٠۵ ادامه ریاضی و آمار ١

ساعت ١٣:١۵ فیزیک ٣

جدول شماره ۷ شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ - علوم و معارف قرآنی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - دین و زندگی ۳ - پایه ۱۲ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ - علوم و معارف قرآنی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ - دین و زندگی ۳ - پایه ۱۲ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

۲۵۸۲۵۸
 
کد خبر 1431531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =