سفر روحانی به نیویورک، فضای جدیدی برای همکاریهای بین المللی ایجاد کرد

دکتر حسن روحانی با درک درست از پدیده شوم تروریسم و تبیین مواضع سازنده ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی بر لزوم فرهنگ سازی جهانی برای مبارزه تمام عیار دولت ها در جلوگیری از رشد افراطگری تاکید کرد.

داود احمدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت(پاد) با اشاره به دومین سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک گفت: دكتر حسن روحاني در مجمع عمومي سازمان نقش كليدي ايران را در مواجهه با داعش يادآور شد و از منطق گفتگو و گسترش اعتماد ميان كشورمان و گروه 5+1 براي حصول به توافق نهايي در موضوع هسته اي صحبت كرد.
وی اظهار کرد: در سال گذشته پس از هشت سال اضطراب در عرصه سياست خارجي، دولت دكتر حسن روحاني در انتخابات قانونمند و مردمي بر مباني تفاهم و گفتگو با دولت هاي مختلف براي ايجاد اعتماد متقابل و كاستن از اختلافات ديرينه بر سر كار آمد و در طول يكسال اخير تلاش شد كه از تربيون سازمان ملل متحد براي طرح موضوع و رساندن صداي صلح و دوستي مردم ايران با دنيا استفاده شود و لذا در شصت و هشتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل «خطر بالقوه رشد خشونت و افراطگرايي» و حمايت غرب و برخي از كشورهاي عربي را يادآوري کرد.
وی افزود: اهميت این موضوع و استقبال بي حد و حصر آن در سطح دولت ها و ملت ها، مجمع عمومي سازمان ملل متحد را بر آن داشت با اكثريت آراء(190) طرح پيشنهادي رييس جمهور ايران به عنوان رخداد بزرگ و حتي ترجمان حقوق شهروندي به تصويب برساند. با اين وجود، در عرصه عمل اين ايده ی تفاهم ساز بشري با موانع جدي براي عملياتي شدن روبرو است، به طوري كه بيشتر كشورهاي غربي كه مناديان حقوق بشر و نيز پرچمدار مبارزه با خشونت و مبارزه با تروريسيم هستند در عرصه ميداني، ضمن حمايت عملي از تنش هاي قومي - ملي به ويژه در جغرافياي سياسيِ ملتهب خاورميانه، عامل بروز و گسترش تروريسم بوده اند.
احمدزاده تصریح کرد: در هر صورت، غرب از تروريسم به عنوان ابزار مسلط خويش براي پيگيري منافع ملي و تضعيف دنياي اسلام استفاده مي كند. حضور سنگين نظامي آمريكا در افغانستان و عراق و پيامد آن دخالت براي تغيير موازنه قوا در منطقه پس از شعله ور شدن آتش جنگ در سوريه نظامي گري را تبديل به پارادايم حاكم بر كشورهاي خاورميانه كرده است . در اين مسير، وجود استانداردهاي دوگانه و سياست گزينشی و مصلحتي رهبران آمريكا براي پيشبرد اهداف ملي و تقويت مواضع متحدان نزديك خود مانند اسراييل و عربستان و تلاش براي شكست محور مقاومت به رهبري ايران بر دشواري هاي منطقه افزود.
وی افزود: متاسفانه درك مشتركي ميان كشورهاي تاثيرگذار منطقه براي مبارزه نظام مند و اصولي با ترور و تروريسم در منطقه وجود ندارد. به طور كلي برخي دولت ها به شيوه هاي مرموز تروريست ها را برمي انگيزند. ايجاد اختلاف مذهبي و تشديد تضاد فكري از عوامل رشد پديده غالب فراتروريستي نظير شبكه القاعده و داعش است .
وی خاطرنشان کرد: دكتر حسن روحاني با درك درست از پديده شوم تروريسم و تبيين مواضع سازنده ايران در عرصه منطقه اي و بين المللي بر لزوم فرهنگ سازي جهاني براي مبارزه تمام عيار دولت ها در جلوگيري از رشد افراطگري تاكيد كرد و با نمايش چهره عقلاني و اعتدالي از ملت ايران، تلاشهاي واهي اسراييل و برخي از كشورهاي عربي را که براي مخدوش کردن عظمت و اعتبار فرهنگي و تمدني ايران صورت مي گرفت بي اثر كرد. اين در حالي است كه خاورميانه در دهه اخير بدليل تضاد منافع قدرت هاي بزرگ و نبود اراده مشترك براي حل و فصل اختلاف از طريق رويه هاي مسالمت آميز به منطقه بحران زده و آشوب ساز بدل گشته است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: اقدامات گروههاي تروريستي به ويژه داعش در قتل و عام كودكان و زنان سوري و عراقي و تلاش رهبران خودخوانده اين گروه تروريستيِ آتش افروز براي تسلط بيشتر بر خاك كشورهاي منطقه، يك تهديد جهاني است و ابعاد آن فراسوي مرزهاي جغرافياي خاورميانه بوده و متاسفانه افراطگرايي در حال اوج گرفتن است . در چنين شرايطي ايران به عنوان كشور قدرتمند و كنشگر اصلي در معادلات قدرت منطقه، بدون هرگونه چشم داشت سياسي تمام توان خويش را براي شكست گروههاي تروريستي بكار گرفته است.
وی افزود: در نشست اخير مجمع عمومي سازمان ملل هم دكتر حسن روحاني بار ديگر با تبيين مواضع اصولي و كارآمد از غرب مي خواهد به جاي اقدامات نمايشي و تحركات موذيانه به اقدامات دست جمعي و عملي مشترك و قابل حصول در نفي ترور و تروريسم بپيوندند .
احمدزاده تأکید کرد: نكته دقيقي در سخنراني رييس جمهور كشورمان بود كه بدرستي از سوي صاحب نظران آگاه مسايل بين المللي هم تاييد شد. ريشه تروريسم را همانطوري كه اشاره رفت بايد در ناعدالتي هاي تاريخي غرب نسبت به مردم منطقه و حمايت بي دريغ از رژيم هاي ديكتاتور و سركوبگر جستجو كرد. چرا كه تا آغاز بهار عربي، آمريكا بيشترين ارتباط سياسي و اقتصادي را با دولت فاسد و ظالم نظير بن علي در تونس و مبارك در مصر ... داشته و بعد از قيام فراگير مردمي هم همچنان به حمايت خود از رژيمهاي پادشاهي حوزه خليج فارس ادامه داده است.
وی افزود: در سوي دیگر ميدان، ايران بدليل اتخاذ مواضع مستقل با بیشترين تهديدها و تحريم های ظالمانه روبرو بوده است . اسراييل كه نطفه آن با ترور و تروريسم بسته شده است با حمايت مادي و معنوي آمريكا با تجهيزات پيشرفته، نوار غزه را مورد تجاوز وحشيانه خود قرارداده و براي تضعيف قدرت دشمنان اين رژيم تلاشهاي سازمان يافته اي در سوريه عليه بشار اسد شكل گرفت و هسته هاي ترور در خاك عربستان و اردن براي تغيير موازنه قدرت بوجود آمد و اين اقدامات بستر و فرصت جديدي را براي شكل گيري گروه خشني چون داعش بوجود آورده است .
این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: در هر صورت، ناامني هاي امروز عراق و سوريه محصول سياستهاي اشتباه قبلي آمريكا است چرا كه عدم شناخت جعرافياي منطقه و ناديده گرفتن فرهنگ بومي- محلي، محرك مناسبي براي اقدامات تروريستي است. متاسفانه آمريكايي ها بجاي پندآموزي از پديده افراطگري در افغانستان و عراق در حال تكرار سياست غيرمنطقي خود در سوريه نيز هستند.
وی افزود: بي ترديد، بدون پيشرفت و توسعه همه جانبه و برداشته شدن تبعیض و ناعدالتي ها امكان تحول مثبت در زندگي افراد جامعه و حاكميت قانون و رويكرد دموكراتيك وجود ندارد. بنابراين در مسير دشوار، به بافت جمعيتي و فرهنگ ملت هاي بومي و سنت هاي ديرينه آن ارزش قايل بود چرا كه هر اقدام خارجي براي مخدوش نمودن ارزشها و آيين مردم منطقه براي تحميل اراده، نتايج معكوسي خواهد داشت. راه حصول به جامعه مدني و تضمين دمكراسي از طريق تفاهم و گفتگو و درك مشترك است. مسخ ارزشهای مردم ديگر كشورها به تشديد اوضاع خواهد انجاميد . كشورهاي منطقه مي توانند راه كم هزينه اي را ابراي توسعه پايدار و ايجاد ثبات داشته باشند و آن هم بازگشت به اصول مشترك و حُسن همجواري است .
احمدزاده خاطرنشان کرد: دكتر حسن روحاني در مجمع عمومي سازمان نقش كليدي ايران را در مواجهه با داعش يادآور شد و از منطق گفتگو و گسترش اعتماد ميان كشورمان و گروه 5+1 براي حصول به توافق نهايي در موضوع هسته اي صحبت كرد. بي شك نگاه تعاملي ايران فضاي جديدي را براي همكاري در سطح منطقه اي و بين المللي ايجاد كرده و در صورت عدم تبعيت غرب از سياست هاي خودمحورانه، مي توان با عبور از مسايل اختلاف زا با تمركزي بيشتر در مبارزه با گروههاي تروريستي و تشكيل ائتلاف واقعي براي ريشه كني خطرات آني در منطقه پيگيري كرد. بنابراين ترسيم افق روشن امنيت منطقه از طريق همكاريهاي بين المللي و گفتگو و احترام از سوي رئیس جمهور ايده عملي است. همچنين دنياي تشنه عدالت و آرامش بدون مفاهمه و مدارا و عاري از تبعیض نژادي و مذهبي ميان ملت ها، آرمان دست نيافتني است و سخنان دكتر روحاني ترجمان مقابله با افراطگري و خشونت ساختاري در منطقه بحران زده خاورميانه است و البته براي دست يافتن به اين امر مهم، بايد زورگويي و سياست هاي قلدرمآبانه برخي از كشورها پايان يابد.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 377854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • امیر تبریز اوغلی A1 ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
    4 1
    مخصوصا با انگلیس