محمد مهدی اسلامی

  • مجلس با قانون جدید شایسته‌تر خواهد شد؟

    مجلس با قانون جدید شایسته‌تر خواهد شد؟

    اسلامی، محمد مهدیمحمدمهدی اسلامی: آیا اولویت اول نیاز برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، استانی شدن آن است؟ یا شاید سوال اینگونه پرسیده شود بهتر است که آیا با استانی شدن انتخابات، مجلس شایسته‌تری تشکیل خواهد شد؟

  • خیانت مدعیان مدرنیته به تحزب

    خیانت مدعیان مدرنیته به تحزب

    اسلامی، محمد مهدیمحمدمهدی اسلامی: برخی مواضع اعضای کارگزاران در روزهای اخیر که رویکردی تهاجمی و متفاوت از رفتار سالیان اخیر آنها دارد، نشان دهنده تغییری در راهبرد این حزب است و چنان می نمایاند که تکنوکرات‌ها نگران طرد کامل خود از سوی افکار عمومی در انتخابات آینده هستند و از این رو، به انکار کارنامه خود دست زده اند. به عنوان نمونه می توان به سخنان دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی مبنی بر اینکه اگر اختیار داشتم؛ نجفی و افشانی را شهردار نمی‌کردم اشاره کرد.