سایت رهبر معظم انقلاب اسلامی با گزینش بخش‌هایی از بیانات ایشان درباره موضوع مذاکره و مثال‌شان درباره بغل کردن روسای آمریکا و کره شمالی و در نهایت برچیده نشدن تحریم‌ها ، طرحی از سقوط رهبر جوان کره شمالی را برای این متن برگزیده است.

۴۱۴۱