صبح پنجشنبه اجساد 21 تن از افراد دیگر در اثر سقوط بهمن در کشمیر کشف شد. نجات یافتن دختری 12 ساله پس از 18 ساعت مدفون شدن زیر آوار برف مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. منبع: توئیت پرس

265 256