گروهی از بسیحیان ناحیه جماران، داوطلبانه و روزانه حدود هزار بسته مواد غذایی برای بیماران بستری شده در بخش قرنطینه مربوط به کرونای بیمارستان مسیح دانشوری تهیه می کنند. منبع: فارس

265 256