تیم‌هایی از ۶۶ کشور در سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان رقابت می‌کنند که تا ۸ سپتامبر در شهر چالپان‌آتا این کشور برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این بازی‌ها احیا و حفظ میراث تاریخی مردم عشایر است.

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

تصاویر زیر افتتاحیه این بازیها را نشان می‌دهد که 2 سپتامبر برگزار شده است.


افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان

افتتاحیه سومین دوره بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان


عکس‌ها: usatoday ، sputnik

61282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =