جمعه 27 مهر 1397

تقی‌پور، امیرعباس

متولد 1351- تحصیلات: کارشناسی ارشد- نویسنده بیش از 150 سرمقاله، گزارش و گفت‌وگوی مطبوعاتی- صاحب امتیاز و مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات- صاحب امتیاز و مدیرمسؤول هفته نامه جوان ری- مؤسس و دبیر دبیرخانه دائمی همایش‌های سالانه روابط‌عمومی الکترونیک