جمعه 30 شهریور 1397

نهاوندیان، محمد

فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از امریکا است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی، معاون وقت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (معاون علی لاریجانی) و معاونت سابق وزارت بازرگانی.