شنبه 28 مهر 1397

عصرآزاد، سحر

متولد : 1352 تحصیلات : لیسانس میکروبیولوژی/ منتقد سینما و فیلمنامه نویس/ سوابق: نویسندگی و روزنامه نگاری/عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران