سه شنبه 1 آبان 1397

معیدفر، سعید

متولد: 1335/ تحصیلات: کارشناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس / سوابق:‌ مدیر کل پژوهش‏های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران / تالیفات: نظریه های جامعه شناسی نظم، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، مسائل اجتماعی ایران (جامعه شناسی اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر)، بررسی میزان اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن، فرهنگ کار