پنج شنبه 26 مهر 1397

شاه‌محمدی، حمیدرضا

استادیار پژوهشی و مدرس دانشگاه، متولد 1341، دکترای صنایع غذایی دانشگاه پوترا مالزی، فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران، لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان، دارای چندین عنوان اختراع ثبت شده و چندین عنوان تالیف در قالب کتاب و مقاله منتشره در مجلات علمی داخل و خارج کشور