چهارشنبه 2 اسفند 1396

عبدالهی، شیرزاد

متولد: 1330/ تحصیلات: لیسانس/ سوابق: تدریس در دبیرستان‌های تهران، کارشناس مسائل آموزش و پرورش
x