چهارشنبه 2 آبان 1397

افشار، ابراهيم

ابراهیم افشار متولد 1337 در شهر تبریز است. او روزنامه نگاری از سال های بعد از انقلاب اسلامی در موسسه کیهان آغاز کرد. سال ها سابقه مطبوعاتی در کیهان ورزشی دارد و گزارش نویسی ورزشی با مطالب او متدی جدید پیدا کرد. فعالیت در نشریات مختلفی چون :گزارش هفته ، اعتماد ، طلا و جواهر ، سروش ، زن ،نگاه ورزشی و هفته نامه تماشاگر تنها گوشه ای از سابقه مطبوعاتی این پیشکسوت مطبوعات کشورمان است.