سه شنبه 24 مهر 1397

اسعدی، احمد

.
 • اسب تراوای شایعه!

  - به عمد این نوشته در بازه زمانی که یک شایعه کاملاً بی‌اساس و مبتنی بر اطلاعات و داده‌های غیرواقعی و نتایج و تحلیل‌های فاقد حقیقت بود و سعی داشت اساس و کیان یکی از مهم‌ترین «قوه»ها را درگیر خود کند، نوشته نشده است، زیرا آنچه بیش از «واقعیت شایعه» اهمیت دارد تحلیل و شناخت اخبار مبتنی بر شایعه است. زیرا شناخت ماهیت و کار کرد شایعه در آینده خصوصاً در شرایط درهای باز و انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی دارای اهمیت مضاعف است.

 • خطیبی چند رسانه‌ای

  - عالم عامل مرحوم علامه حاج‌شیخ حسینعلی راشد تربتی

 • سفره‌های فراموش شده!

  - مشهدی‌میرآقا قرانی، مدیر چلوکبابی است به همان اسم فامیلی خودش که در سال 1270 شمسی فعالیت می‌کرده است. براساس اسناد موجود قیمت و ترکیب سفره چلوکبابی مشتی به قرار زیر است:

 • چند توئیت برای ثبت در حافظه تاریخ

  - دکتر ظریف در دو جواب به توئیت دونالد ترامپ بر دو نکته پای فشرده است؛ یکم حکم «هرگز» و دوم تأکید بر «عدم جنگ»

 • موزۀ پژوهشی، آموزشی پلاسکو

  - اینک روزها از حادثه‌‌ جانگداز پلاسکو گذشته است. مرور زمان همراه با خصلت فراموشی و نیسان که همزاد و همراه فرزند آدم است، چه بسا باعث شود که علل این فاجعه و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی آن فراموش شود و به رغم هزینه و ضایعات فراوان مادی و از دست دادن بهترین فرزندان ملت، به فراموشی سپرده شود، بهتر و شایسته است که خاطره و نماد و علل این حادثه غم‌بار به شکل مناسب در منصه عمومی و چشم مسئولان و ملت هماره‌ خود را بنمایاند تا به خاطر داشته و فراموش نکنیم، به چه دلیل و علت این همه سرمایه‌های انسانی و مادی در آتش غیر قابل کنترل از بین رفت. در خبرها آمده بود که نخاله‌های ساختمان پلاسکو در حال تفکیک و... است.

 • مردم قلم شلاق‌وار را دوست ندارند!

  - آنرو را جلال آل‌احمد در پیشانی کتابش و خطاب به «پولس رسول» و در حقیقت خطاب به برخی همکارانش که سر در ابغان «انتشارات» فرانگین کرده و نقدهای شطاح و منفعت‌طلبانه می‌نوشتند، نوشت که «رئیس قلم در دستان تو هبه‌ای است. قسم که مباد آن را بفروشی و...» و من قسم می‌خورم که «پولس رسول» هیچ‌گاه و هیچ وقت چنین سخنی نگفته است ولی سیدطالقانی مجبور بود که حرفش را از قول رسولی بنویسد، که دیگران جرأت درشت‌گویی و ناحق‌گویی نداشته باشند، آنسان که «مردکی» در نشریه‌ای با غیظ تمام مصاحبه کرد و مستانه گفت که مرحوم جلال (...) چیز خورد و مرد!

 • ما که همیشه خندیده‌ایم آقای فیصل!

  - چند نکته درباره اظهارات آقای فیصل

 • ما رندیم ولی مرد رند نیستیم!

  - نقل دو خاطره برای آقای ترامپ

 • اهانت که فراست نمی‌خواهد

  - یکی از شخصیت‌های صاحب نظر در حوزه سینما، در نقد یک اثر از یکی از بهترین کارگردان‌ها و فیلم‌سازان کشورمان، از واژه و اصطلاحی استفاده می‌کند که به هیچ روی زیبنده‌ی منتقد، در خورشان وی اهانت به مخاطبان وسیع تلویزیون بود.

 • نابغه‎ای که هم پیام بود هم رسانه

  - علامه بهلول نابغه ای مطلع، با حافظه ای سترگ همراه دامنه کم نظیر اطلاعات در حوزه ادبیات بود. وی مصداق سبکبالی واقعی، و زندگی به سبک عارفان حقیقی بود که در رمضان 1353 از افغانستان به ایران بازگشت...