شنبه 28 مهر 1397

احمدی، محمدرضا

متولد 43. فارغ التحصیل مرکز اسلامی فیلم سازی و دانشکده هنر های زیبا (هنرهای نمایشی) از سال 1371 به عنوان کارشناس فر هنگی مطبوعات کار خود را از اداره کل مطبو عات داخلی آغاز کرد و پس از آن تاکنون در بخش های مختلف اجرایی، تحریری و تبلیغات در روزنامه های مختلف کشور مشغول به کار بوده است . در زمینه نگارش طنز نیز با روزنامه قدس و هفته نامه صبح و در 3 دوره با نشریه روزانه جشنواره مطبوعات همکاری داشته و ستون ثابت طنز این نشریات از نوشته های اوست.
آرشیو ماهانه