پنج شنبه 26 مهر 1397

اکبرلو، منوچهر

متولد 1341، کارشناس ارشد پژوهش هنر با گرایش تئاتر و سینما/کارشناس ارشد ادبیات نمایشی/ منتقد سینما، تئاتر و ادبیات /نمایشنامه نویس / مدرس دانشگاه/مترجم/ پژوهشگر/ ویراستار/ روزنامه نگار/ صاحب تالیف،پژوهش و ترجمه 62 عنوان کتابدر زمینه های تئاتر، ادبیات و سینما