شنبه 28 مهر 1397

اردلان، علی

دانشیار و مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایا در دانشگاه علوم پزشکی تهران، و موسس و دبیر بورد تخصصی این رشته در وزارت بهداشت / مشاور معاون وزیر بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایا
  • همایش روز جهانی کاهش خطر بلایا

    - همایش ملی کاربست دانش بومی در کاهش خطر بلایا، امروز سه شنبه مورخ 21 مهر 1394 به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

  • سومین همایش ملی معلولیت و حوادث طبیعی

    - علی اردلان- بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان و یک میلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت ایران با نوعی از معلولیت زندگی می کنند.

آرشیو ماهانه