یکشنبه 29 مهر 1397

آرین منش، جواد

متولد۳۲مشهد/ کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی و کارشناس جامعه شناسی ازدانشگاه تهران/ سوابق: نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان،معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان،دبیرحزب موتلفه خراسان رضوی،روزنامه نگار و مسئول سرویس اجتماعی روزنامه قدس،پژوهشگر اجتماعی
آرشیو ماهانه