یکشنبه 29 مهر 1397

عاصمی‌پور، محمدجواد

دارای دکترای اقتصاد و مدیریت. مدیرعامل سابق مناطق نفت خیز جنوب،مدیرعامل سابق بورس نفت، قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت و مدیرعامل سابق شرکت نیکو. درحال حاضر محمد جواد عاصمی پور در لوزان سوئیس در بخش کارشناسی شرکت نیکو حضور دارد.
آرشیو ماهانه