شنبه 28 مهر 1397

اشعری، علی‌اکبر

.
 • مدیری نوآور و مدافع اهل قلم

  - آقای جلیسه که به خانه کتاب آمدند، سعی کردند با نوآوری هایی که می کنند، بازوی خوبی برای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به وجود بیاورند و برخی از دغدغه حوزه نشر را حل کنند.

 • رضا مقدسی، مدافع مرزهای اخلاق

  - تسلیت برای درگذشت رضا مقدسی

 • اثری روشنگرانه از مرحوم آئینه‌وند

  - چندی پیش کتاب «مالک بِنْ نَبیّ، اندیشمند مُصلح» نوشتة دکتر اسعد سَحمَرانی ترجمة مرحوم دکتر صادق آئینه‌وند از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی را خواندم.

 • دستاوردهای انقلاب در آستانة ۴۰ سالگی

  - مروری بر دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران در آستانة ۴۰ سالگی

 • نقش حسین‌ انتظامی در معاونت مطبوعاتی

  - روزی که آقای حسین انتظامی به عنوان معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند، نوشتم: " آقای دکتر حسین انتظامی، گزینه ای مناسب برای معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که امروز منصوب شد.

 • ۴۰ سالگی انقلاب و بازنگری در ساختار اجرایی کشور

  - تفکیک وزارتخانه ها در آستانه تصمیم گیری مجلس قرارگرفته است. ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی کشور در بلوغ ۴۰ سالگی انقلاب نیز یک ضرورت جدی به نظر می رسد.

 • مظلومیت قلم در مرکز قانون‌گذاری کشور

  - چهاردهم تیرماه روز بزرگداشت «اهل قلم» است.

 • شورای نگهبان و تعریف رجل مذهبی‌سیاسی

  - اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخصات داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را به این صورت بیان کرده است: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجدشرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».

 • وضعیت مطالعه در جامعه ما

  - ازجمله نکاتی که دوستان ارشادی ما باید آن را باور کنند و بدان اهتمام ورزند این است که تقسیم وظایف در دولت به معنای شکل‌گیری وزارت‌خانه‌هایی بی‌ارتباط با هم همچون جزایری دورافتاده از هم نیست.

 • تطبیق با شرع و قانون‌اساسی یا مصلحت‌اندیشی؟

  - آن‌گونه که در خبرگزاری فارس آمده است سخنگوی محترم شورای نگهبان در مصاحبه با این خبرگزاری « با تأکید بر این‌که میزان و سقف حقوق مدیران کشور برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند، گفت: ایراد شورای نگهبان ناظر به آن ساز و کاری است که پیش‌بینی می‌شود، اگر ساز و کاری پیش‌بینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصین از کشور نشود، سقف حقوق یا این‌گونه مسائل دیگر برای شورای نگهبان ملاک نخواهد بود».