شنبه 28 مهر 1397

آشفته، رضا

.
  • «مرگ» آغاز و پایان نمایش است

    - میکاییل شهرستانی بر آن است تا در صحنه تئاتر برداشت یا دراماتورژی خود از نمایشنامه «برناردا آلبا» را به صحنه بیاورد. بنابراین دیگر از آن شکل و شمایل خطی و کلاسیک خبری نیست و به جای آن شکل دایره و نوین برای القا و روایت آن در نظر گرفته شده است. نمایشی که با مرگ آغاز و پایان می‌یابد.

آرشیو ماهانه