شنبه 27 مرداد 1397

آزاد ارمکی، تقی

.
 • بازسازی جامعه در نوروز

  - وقتی که تاریخ فرهنگی ایران را بررسی می کنیم می بینیم ایران کشوری است که خیلی اهل آیین و مراسم است.

 • موضوعی پنهان برای نخستین بار روی صحنه تئاتر

  - نمایش «ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی» به نویسندگی و کارگردانی جلال تجنگی تا روز جمعه 26 آذر هر روز ساعت 18 در تماشاخانه سنگلج اجرا خواهد شد.

 • نگاه سیاسی یا نگاه اجتماعی به آسیب‌های اجتماعی؟

  - با نگاهی جامعه شناختی در مورد آنچه که در جامعه ایرانی می گذرد، به منطقی که کنشگران اجتماعی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در کل حیاتشان را سامان می دهند، روبرو می شویم.

 • زندگی شهری در ایران

  - در ادبیات اجتماعی مربوط به جامعه ایرانی، مناقشه های متعددی وجود دارد که تا کنون بدیهی فرض شده و بر اساس آنها جهت گیری های مفهومی و نظری و در نهایت داوری تاریخی صورت گرفته است.

 • زبان و قدرت

  - در عرصه «جامعه‌شناسی زبان» مباحث بسیاری مطرح است، از جمله پیدایش و رشد زبان‌ها، رابطه زبان و فرهنگ و ادبیات، زبان و ساختارهای اجتماعی، زبان و قدرت، زبان و گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی، زبان و ایدئولوژی، زبان و آموزش و...

 • اقدام ملی برای پدیده اعتیاد زنان

  - اگرچه بدون درنظرگرفتن ابعاد دقیق درباره هر پدیده‌ای نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت اما درباره پدیده اعتیاد زنان که سال‌های اخیر با فزونی همراه بوده و مدام در خبرها به آن پرداخته شده، خود جامعه شاهدی بر این مدعاست.

 • وضعیت جامعه شناسی در ایران

  - متن سخنرانی در مورد وضعیت جامعه شناسی در ایران به لحاظ نظری در جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 • بنیان نظریه جامعه ایران

  - ایران کشور، جامعه، نظام سیاسی و حوزه فرهنگی است که از گذشته تا کنون داعیه دار فرهنگ و تمدن در سطح منطقه ای و جهانی بوده است.

 • تهدیدهای جمعیتی ایران

  - یکی از دغدغه های صاحب نظران توسعه (توسعه اقتصادی و اجتماعی) از دیرباز تا کنون تنظیم رابطه بین جمعیت و توسعه بوده است.

 • دروغ ریشه در ساختار اجتماعی دارد

  - چه زمانی و چرا فردی یا گروهی دروغ می‌گوید؟

آرشیو ماهانه