شنبه 28 مهر 1397

باهر، حسین

متولد : 1323 قم تحصیلات: دکترای توسعه اقتصادی (کانادا)، فوق دکترای فلسفه مدیریت منابع (کانادا) آثار: «رفتارشناسی خانواده سبز»، رفتار درمانی، مباحثی در زمینه اقتصاد – اقتصاد عمومی سوابق: استاد دانشگاه‌های شهید بهشتی و آنگلوفون