پنج شنبه 26 مهر 1397

بهرامی، محمدرضا

متولد 1341 ورامین، کارشناس ارشد روابط بین الملل. سمت: رییس گرو مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تألیف مقالات متعدد در حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز و شبه قاره.
 • ثبات سیاسی حلقه مفقوده در افغانستان

  - ثبات در افغانستان نه تنها برای مردم این کشور نیازی اساسی تلقی می گردد، بلکه تاثیر مستقیمی بر شرایط کشورهای همسایه نیز داشته و دستاوردی جمعی محسوب می شود.

 • اتمام حجت دو رئیس جمهور

  - سفر اخیر مقام های افغان به ایالات متحده آمریکا ومجموعه مذاکراتی که در آنجا صورت پذیرفت را باید مرحله ای جدید در تحولات مربوط به افغانستان به حساب آورد.

 • افغانستان نفس اوباما را تنگ خواهد کرد

  - با توجه به موارد فوق به نظر می رسد دولت اوباما در دوره جدید و در تنظیم سیاستهای خود بویژه در ارتباط با افغانستان و پاکستان با دشواریهائی مواجه خواهد بود

 • ترکیه پشیمان شده است

  - داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در موضعی جدید با یاد کردن از فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه بعنوان چهره ای معقول اظهار داشت که وی می تواند رئیس دولت انتقالی و جانشین بشار اسد شده تا بدین وسیله جنگ داخلی در سوریه متوقف گردد.

 • صدای پای افراط‬

  - ادامه حضور در افغانستان برای آمریکا خصوصا با توجه به اهداف فراافغانستانی آن به مفهوم استمرار وضع موجود بوده است.

 • سوریه ، بحرانی داخلی با ماهیتی خارجی

  - مخالفین در سوریه علیرغم اینکه بصورت وسیع ازحمایتهای آمریکا ، فرانسه ، انگلیس و برخی قدرتهای منطقه نظیر ترکیه ، قطر و عربستان سعودی برخوردارند ، در صحنه عمل نشان داده اند که توان براندازی نظام را نداشته و با همین حالت صرفا می توانند یک مزاحم دائمی برای حاکمیت در سوریه باقی بمانند

 • آسیای مرکزی زمین بازی جدید روسیه- آمریکا

  - هر گونه سازش احتمالی میان طرفهای داخلی درگیر در بحران افغانستان، می تواند موج اسلام گرائی در منطقه آسیای مرکزی را تقویت نماید. این موضوع خصوصا با توجه به شرایط دشواری که از سوی برخی حکومتهای کشورهای این منطقه و در ارتباط با مسلمانان اعمال می شود زمینه عملی بیشتری پیدا می کند.

 • خط و نشان کشی ارتش برای آمریکا

  - پاکستان طی روزهای اخیر در حال تجربه نمودن تحول جدیدی است . برای اولین بار در طول مدت 65 سالی که از تاسیس این کشور می گذرد سیستم قضائی با صدور حکمی مبادرت به برکناری نخست وزیر نمود .

 • آمریکا طالبان را تهدید اول خود نمی داند

  - موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان که قرار است طی یک سال آینده نهائی شود مشخص کننده وضعیت ادامه حضور بخشی از نیروهای نظامی آمریکا در قالب پایگاههای نظامی در این کشور خواهد بود .

 • موافقت پنهان افغانستان با کاپیتولاسیون

  - قبول این که آمریکا آماده پذیرش مسئولیتهای مطرح شده نسبت به افغانستان بدون برخورداری از ابزارهای تعریف شده در سیاستهای این کشور می باشد کمی دشوار است.