شنبه 28 مهر 1397

بهرامی ارض اقدس، محسن

متولد:1335 تحصیلات:مهندسی عمران و دکترای مدیریت دولتی تالیفات:قاچاق کالا سوابق:معاون وزارت بازرگانی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
آرشیو ماهانه