شنبه 31 شهریور 1397

بشیر، حسن

متولد ۱۳۳۳/ دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات بین‌الملل از دانشگاه لیسترانگلستان در سال ۱۳۸۰ مدرس و نویسنده حوزه رسانه و ارتباطات،عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی،فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق، عضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسلامی، مدیر سابق آکادمی آکسفورد برای مطالعات عالی- آکسفورد- انگلستان و رئیس سابق مؤسسه مطالعات اسلامی لندن است. او صاحب کرسی «دیپلماسی گفتمانی» در کرسی‌های نظریه‌پردازی است.
  • سِلفی‌گرفتن و بلوغ فرهنگی

    - مدت‌هاست که به این نتیجه رسیده‌ام که باید از عبارت معروف مک لوهان، دانشمند بزرگ کانادایی، یعنی «رسانه همان پیام است» عبور کرد و گفت که «رسانه همان فرهنگ است».

آرشیو ماهانه