یکشنبه 29 مهر 1397

دانش، مهرزاد

متولد : 1350 تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی/ سوابق: نویسنده و منتقد سینما/
آرشیو ماهانه