سه شنبه 24 مهر 1397

دانشی، ذوالفقار

متولد: 1360 تهران تحصیلات: مهندسی مکانیک آثار : سوابق : عضو سرویس علمی روزنامه های جام جم – شرق و همشهری -عضو تحریریه مجله دانستنی ها-عضو تحریریه مجله نجوم -دبیر گروه دانش و فن آوری سایت و روزنامه خبر