سه شنبه 24 مهر 1397

دلخوش، سیدکاظم

متولد: 1340 تهران /تحصیلات: لیسانس مدیریت و فوق لیسانس اقتصاد/ سوابق: معاونت فرمانداری صومعه سرا، رئیس امور مالی استانداری گیلان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجمع متخصصین ایران-مرکز گیلان، نماینده مجلس هفتم و هشتم از حوزه صومعه​سرا.عضو کمیسیون اقتصاد، کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون تلفیق و فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون تعاون، فراکسیون مدیریت شهری و شوراهای کشور، فراکسیون کار در مجلس، فراکسیون گمرکات کشوری، ورزش