جمعه 4 اسفند 1396

دینانی، غلامحسین

.
 • آزادی، شهوت و زندگی جاودانه

  - عقل همه‌جا کنجکاو است ولی در عینِ کنجکاوی وقتی به نتیجه رسیدن یعنی برهان داشت و فهمید، آن وقت ایمان می‌آورد، تسلیم می‌شود و تواضع می‌کند.

 • فرصت خلوت‌کردن انسان با خود

  - ماه رمضان، ماه ضیافت است و خداوند بهترین فرصت را برای انسان فراهم کرده است، زیرا انسان روزه می گیرد.

 • بهار یعنی اعتدال

  - آیا همین بهار، بهار طبیعت است که خوش و عیش می‌آورد یا نه بهار عارفان چیز دیگری است؟

 • شعر، عرفان و حکمت ایرانی

  - حکمت‌ها در ادبیات فارسی نهفته است که قرن‌ها از آن غافل بوده‌اند.

 • رنج‌ها از درون انسان می‌آید یا از بیرون او؟

  - حکایتی از حکیم سنایی غزنوی هست که انصافاً حکیمانه حرف می‌زند.

 • دو کلمه و مشکل امروز ما

  - استنباط و تدبر که در قرآن آمده اعماق فلسفه را نشان می‌دهد. قرآن به ما با این دو کلمه درس فلسفه می‌دهد.

 • فکر و ذکر ما

  - همه مردم تفاوت بین فکر و ذکر را کم و بیش می‌دانند اما رابطه فکر و ذکر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فکر ، وقتی فکر است که با ذکر همراه باشد و ذکر هم زمانی ذکر است که براساس فکر باشد. ذکر بدون فکر همانند فکر بدون ذکر ، خیلی معتبر نیست.

 • نیرومندترین فرهنگ در تاریخ بشر

  - به انگیزه روز جهانی کوروش، فتح بابِل به‌دست کوروش هخامنشی

 • منِ انسانی و فضائل و رذائل آن

  - تردیدی نیست که انسان تنها موجودی است که «من» می‌گوید البته «منِ» اصلی از خداوند است و اولین بار خود خداوند «من» را مطرح کرد اما بعد از خداوند در عالم، هیچ موجودی جز انسان «من» را نگفته است.

 • ابوعلی سینا، حکیم هزارها

  - جهانی که همه ما و انسان های کره زمین در آن زندگی می کنیم جهان زمان و مکان است و هرآدمی در زندگی اش برداشت مخصوص به خود را دارد در واقع هر انسانی دارای یک جهان بینی است اگر کسی جهان معقول را نپذیرد آزاد نیست؛ ممکن است زندگی کند ولی آزادی عمل ندارد و این آزاد بودن وجه تمایز میان انسان و حیوان است.

x