شنبه 28 مهر 1397

دینانی، غلامحسین

.
 • ۳ مسئله مهم در این عالم

  - ۳ مسئله مهم در این عالم وجود دارد که هیچ‌چیز از آنها خارج نیست؛ دین، فلسفه و فن. دین، فلسفه و فن اگر با هم هماهنگ باشند، عالم به پیش می‌رود.

 • از آزادی تا هرزگی، فرورفتن در روزمرگی

  - انسان‌ها نمی‌توانند به باطن خودشان بروند و به هستی واقعی خودشان برسند و چون از آن ترس دارند، روزمرگی را شغل خودشان قرار می‌دهند و مشغول به زندگی روزمره می‌شوند.

 • آزادی، شهوت و زندگی جاودانه

  - عقل همه‌جا کنجکاو است ولی در عینِ کنجکاوی وقتی به نتیجه رسیدن یعنی برهان داشت و فهمید، آن وقت ایمان می‌آورد، تسلیم می‌شود و تواضع می‌کند.

 • فرصت خلوت‌کردن انسان با خود

  - ماه رمضان، ماه ضیافت است و خداوند بهترین فرصت را برای انسان فراهم کرده است، زیرا انسان روزه می گیرد.

 • بهار یعنی اعتدال

  - آیا همین بهار، بهار طبیعت است که خوش و عیش می‌آورد یا نه بهار عارفان چیز دیگری است؟

 • شعر، عرفان و حکمت ایرانی

  - حکمت‌ها در ادبیات فارسی نهفته است که قرن‌ها از آن غافل بوده‌اند.

 • رنج‌ها از درون انسان می‌آید یا از بیرون او؟

  - حکایتی از حکیم سنایی غزنوی هست که انصافاً حکیمانه حرف می‌زند.

 • دو کلمه و مشکل امروز ما

  - استنباط و تدبر که در قرآن آمده اعماق فلسفه را نشان می‌دهد. قرآن به ما با این دو کلمه درس فلسفه می‌دهد.

 • فکر و ذکر ما

  - همه مردم تفاوت بین فکر و ذکر را کم و بیش می‌دانند اما رابطه فکر و ذکر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فکر ، وقتی فکر است که با ذکر همراه باشد و ذکر هم زمانی ذکر است که براساس فکر باشد. ذکر بدون فکر همانند فکر بدون ذکر ، خیلی معتبر نیست.

 • نیرومندترین فرهنگ در تاریخ بشر

  - به انگیزه روز جهانی کوروش، فتح بابِل به‌دست کوروش هخامنشی