یکشنبه 29 مهر 1397

اقلیما، مصطفی

سال تولد: 1326/ تحصیلات: دکترای علوم اجتماعی توسعه، مددکاری اجتماعی / سوابق: رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، عضو شورای راهبردی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران، عضو پیراپزشکی فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، عضو هیات مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی/تالیفات: مددکاری فردی؛ کار با فرد - کار با گروه؛ شناخت، پویایی، درمان - انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب‌ها - تکنیک‌های کار با جامعه؛ مددکاری اجتماعی