پنج شنبه 26 مهر 1397

صالحی، اسکندر

متولد شهریور 1350 در روستای قلعه بردی از توابع الیگودرز / دکترای فلسفه تطبیقی / سوابق: نویسندگی و سردبیری در رسانه های مکتوب و شنیداری، سردبیر روزنامه ملت ما و مدیریت تابناک
 • هستی از ۲ چشم‌انداز

  - آنچه در پی می‌آید متن ویراستۀ دفاعیۀ دکتر اسکندر صالحی از رسالۀ دکتری خود است. این دفاعیه در سال ۱۳۹۵ و در دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایراد شده است. عنوان رسالۀ دکتری ایشان «هستی‌شناسی ابن‌سینا در اشارات و تنبیهات در مقایسه با هستی‌شناسی ارسطو در متافیزیک» است. به مناسبت انتشار این رساله از سوی نشر «نگاه معاصر» این سخنان منتشر می‌شود.

 • مرثیه ای برای مهر مهربان!

  - با آن چنان جانی که ایشان بودند لاف دوستی کجا توانم زد که چند باری بیشتر نشد میسر تماشای قامت رعنا و چشم نجیبش... تازه هزار یار هم اگر دیده باشی، وقتی نشود که با جهان او نسبتی بسازی چه توفیر دارد. با این همه، قیصر، برادر بزرگ تر نسل ما بود...

 • احمدی نژاد دوباره به قدرت باز می گردد!

  - در دست به دست شدن قدرت در ایران، ما چنان سخن می گوییم و عمل می کنیم که گویی قرار است این بار قدرت برای همیسه در دست برنده بماند و آنگاه به تفسیر متافیزیکی از امری عرفی می پردازیم...

 • آرزوی عزت نفس برای اهل سیاست

  - ما در طول تاریخ، جمهوریت را نمی دانسته و نمی خواسته ایم و فقط صد سالی است که به این هوا افتاده ایم و حدود سی و چند سال است که جمهوری می ورزیم و هنوز مانده است، دیری، تا آن را درست فراگیریم...

 • نقد و تفسیر آن بامداد خمار

  - انتخابات یک متن است و مثل هر متن دیگری، در تفسیر آن باید به اصول تفسیر متون ملتزم بود...؛ اما پیش از آن، به قاعده، می بایست اجزای این متن را جست و کنار هم چید...و البته که خود این جستن هم از تفسیر بر-کنار نیست.

آرشیو ماهانه