یکشنبه 29 مهر 1397

قهرودی تالی، منیژه

دکتری جغرافیا طبیعی (ژئومرفولوژی) حوزه تخصصی: مخاطرات مرتبه علمی: استاد عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی عضویت در مجامع علمی: هیات موسس انجمن ایرانی ژئومورفولوژی هیات موسس انجمن مدیریت بحران هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن مخاطره شناسی عضو قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی عضو شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم
  • آتشفشان دماوند خاموش نیست

    - آتشفشان دماوند که در شرق و نزدیکی پایتخت قرار دارد خاموش نیست و نیمه فعال است. بررسی ها نشان داده است که فعالیت های آن یکسان نبوده در دوره های زمانی مختلف شدت بیشتری می‌گیرد. برای مثال آمار نشان می دهد که حدود 10 سال پیش در محدوده زمانی دو ساله ای فعالیت های دماوند، افزایش نسبی داشته است.

  • تالاب‌های کوچک را دریابیم

    - در خصوص تالاب های ایران سخن زیاد گفته شده است و ضرورت حفظ تالاب ها برهمگان آشکار است. تالاب های ایران، دریاچه های « پلویال » می باشند به این معنی که باقیمانده آخرین دوره سرد یخچالی هستند که در ایران بارندگی بیشتر و تبخیر کمتر بوده است.

  • آیا راه‌حلی برای فرونشست زمین در ایران وجود دارد؟

    - پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که مى‌تواند داراى بردار جابجایى افقى اندک باشد.

آرشیو ماهانه