شنبه 28 مهر 1397

قندفروش، فرحناز

سال تولد: 1343/ تحصیلات: کارشناسی ارشد مطالعات زنان – گرایش خانواده / سمت: مشاور رییس شبکه پنج / سوابق شغلی پیشین: تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی، مشاور وزیر کشور، مدیر کل امور زنان و خانواده استاندار تهران، سه دوره دبیر جشنواره‌های زنان سرزمین من، هیات رییسه فدراسیون ایروبیک / تالیفات: چندین مقاله در حوزه زنان